Rynki

Wyniki finansowe Banku Pekao SA po 4Q 2009

Wyniki finansowe Banku Pekao SA po 4Q 2009

Po czterech kwartałach 2009 roku Bank Pekao wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 2 411.7 mln zł. Wyniki te osiągnięto pomimo działania w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, co potwierdza zdolność Banku do osiągania stabilnych i zrównoważonych zysków.

Grupa wypracowała dobre wyniki w 2009 r. dzięki aktywności biznesowej, która wygenerowała solidne dochody. Wysoka jakość aktywów z kosztem ryzyka na poziomie 0,69% potwierdziła przewagę Banku w zarządzaniu ryzykiem.

Jakość osiągniętych wyników pozwoliła na dalsze umocnienie widocznej przewagi konkurencyjnej na tle polskiego sektora bankowego, potwierdzonej współczynnikiem wypłacalności na poziomie 16,2% oraz relacją kredytów do depozytów w wysokości 82%.

Kluczowe wyniki Grupy w 2009 roku:

* Skonsolidowany zysk netto w wysokości 2 411.7 mln zł osiągnięty pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego.
* Zwrot na kapitale w wysokości 14,1%, znacznie powyżej średniej w sektorze.
* Potwierdzenie silnej pozycji kapitałowej i płynnościowej – współczynnik wypłacalności na poziomie 16,2%, a wskaźnik kredytów do depozytów na poziomie 82%.
* Dochody powyżej 7 mld zł pomimo presji na marżę odsetkową.
* Kontynuacja ścisłej kontroli kosztów -spadek kosztów o 3,0% w porównaniu z 2008 r.
* Relacja kosztów do dochodów na poziomie 52,1%.
* Koszt ryzyka na poziomie 0,69% odzwierciedleniem efektywnego zarządzania ryzykiem.
* Dobre wyniki osiągnięte dzięki aktywności biznesowej Grupy w kluczowych aspektach – wzrost wolumenu kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych.
* Wzrost bazy depozytowej o 6,6% i funduszy inwestycyjnych o 24,2%
* Wzrost kredytów detalicznych o 6,7%.

– Osiągnęliśmy, również w tym roku, bardzo dobre wyniki z zyskiem netto powyżej 2,4 mld zł. Było to możliwe dzięki zaufaniu naszych klientów oraz staraniom naszych pracowników – powiedział Luigi Lovaglio, I Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Banku Pekao SA. – Chciałbym wyrazić osobiste i bardzo ciepłe podziękowania Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu za jego ogromny wkład w budowanie tak solidnych podstaw Banku. To daje nam pewność realizacji naszego planu rozwoju na 2010 rok.

– Moją ambicją jest, aby Bank Pekao SA wyróżniał się na tle swoich konkurentów tak, jak polska gospodarka wyróżnia się na mapie całej Europy – powiedziała Prezes Zarządu Banku Pekao SA, Alicja Kornasiewicz. – Dziś spotykamy się podczas prezentacji wyników, ale nie zapominajmy o tym, że te wyniki to suma codziennych kontaktów klienta ze swoim bankiem. A dobre wyniki w kolejnych kwartałach i latach będą zależały od satysfakcji naszego klienta, jakości jego obsługi oraz poziomu oferowanych mu produktów. I to jest nasz priorytet na dziś i na jutro.

Bank Pekao SA działa od 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej i wiodącym bankiem w Polsce pod względem kapitalizacji rynkowej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 3 800 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA ma ponad 5 milionów klientów, a w swoim dorobku wiele nagród, m.in. trzykrotnie zdobył tytuł Best Bank in Poland w roku 2005, 2008 oraz 2009 przyznawany przez magazyn ?Euromoney”, nagrody Best Foreign Exchange Provider 2008 oraz Best Trade Finance Provider Poland 2008 magazynu Global Finance, Ruban D’Honneur w kategorii The CMS Business of the Year w ramach European Business Awards 2008, Best Emerging Market Bank in Poland 2006 magazynu ?Global Finance” oraz dwukrotnie Bank of the Year in Poland magazynu ?The Banker” (2004 i 2008 rok). Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, która jest obecna w 22 krajach, zatrudnia 180 tys. osób i obsługuje ponad 40 mln klientów w ponad 10 300 placówkach.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ania   #bran   #celu   #cych   #czerwca   #jest   #klient   #których   #nych   #platform   #pod