Rynki

Drugi Ogólnopolski “Dzień bez Długów” już 17 listopada

Zakupy na raty, szybka pożyczka gotówkowa na wakacje, kredyt na mieszkanie, zaległe rachunki, kupowanie “na kreskę” w pobliskim sklepie, debet na kartach kredytowych, drobne kwoty

Zakupy na raty, szybka pożyczka gotówkowa na wakacje, kredyt na mieszkanie, zaległe rachunki, kupowanie “na kreskę” w pobliskim sklepie, debet na kartach kredytowych, drobne kwoty pożyczane od znajomych? Wszyscy to znamy. Każdego dnia wielu Polaków zaciąga kolejne zobowiązania, z myślą o nowym samochodzie meblach, sprzęcie AGD i RTV lub prezentach na święta. Często żyjemy ponad stan, bo przecież “można dostać pożyczkę na dowód”.

Stop! W ?Dzień bez Długów?, który będzie już 17 listopada, warto zastanowić się, w jaki sposób zarządzamy swoim budżetem domowym. Czy płacimy rachunki i raty w terminie? Czy znane jest nam określenie ?spirala kredytowa? lub ?pętla zadłużenia??

17 listopada będzie bardzo dobrą okazją do tego, by zrobić mały rachunek sumienia, podsumować stan swoich osobistych finansów i przemyśleć, ile tak naprawdę jesteśmy winni pieniędzy i komu. ?Dzień bez Długów?, który będziemy w Polsce obchodzić już po raz drugi, ma bardzo ważne przesłania dla każdego z nas:
Po pierwsze ? zaciągając zobowiązanie, jesteśmy odpowiedzialni za jego spłatę
Po drugie ? zobowiązanie staje się długiem już w momencie jego zaciągnięcia!
Po trzecie ? czas to pieniądz, to zasada, która ma odniesienie także do zadłużenia. Szybsza spłata długu to m.in. niższe odsetki za zwłokę.
Po czwarte ? zawsze jest szansa na polubowne załatwienie sprawy. Wystarczy tylko dobra wola i chęć kontaktu z wierzycielem czy firmą windykacyjną, by spokojnie porozmawiać o możliwości spłaty długu.
Z przeprowadzonych przez EGB Investments S.A. badań* wynika, iż aż 73,1% Polaków nie zaakceptowałoby sytuacji, w której członek ich najbliższej rodziny zwlekałby z płatnością swoich długów. Co więcej ? ponad 70% społeczeństwa uważa osobę, która nie płaci swoich zobowiązań na czas, jako nieuczciwą, a jednoczenie ocenia taką postawę jako niemoralną. Takie wyniki świadczyć mogą o coraz większej świadomości w zakresie niebezpieczeństw, związanych z zadłużaniem się. Jako Polacy, cenimy sobie poczucie bezpieczeństwa i utrzymanie płynności finansowej własnego gospodarstwa domowego.
Zachęcamy wszystkie osoby, borykające się z zadłużeniem, by Drugi Ogólnopolski Dzień bez Długów stał się okazją do kontaktu z wierzycielem lub firmą windykacyjną, która występuje w jego imieniu. Poprzyj tak jak EGB Investments S.A. inicjatywę ?Dzień bez długów?. Więcej http://www.egb.pl.

Akcję ?Dzień bez długów? zapoczątkowała w 2009r. firma Kruk S.A. Patronat merytoryczny objęli: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Patronat medialny: Bankier.pl, PRNws.pl oraz tygodnik Pani Domu.
Popierając inicjatywę ?Dnia bez Długów? EGB Investments S.A. włącza się w działania mające na celu podniesienie świadomości naszego społeczeństwa w zakresie skutków nadmiernego zadłużania się i promowanie racjonalnej postawy w zakresie zaciągania kolejnych zobowiązań.

* Badania na reprezentacyjnej próbie 1035 respondentów przeprowadzone przez EGB Investments S.A. w pierwszym kwartale 2009r. Wyniki opracowane na podstawie ankiet internetowych i ankiet bezpośrednich.

http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=1250379179

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy