Rynki

Ratingi korporacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów

Poznaj obiektywną ocenę planowanej inwestycji i swojego przedsiębiorstwa

Agencja Ratingowa AFS uruchomiła serwis internetowy www.afs-rating.pl, dzięki któremu inwestorzy mogą sprawdzać siłę finansową spółek giełdowych, a przedsiębiorstwa zdolność kredytową oraz ratingi – własne i swoich kontrahentów.

Na stronie Agencji Ratingowej AFS obecnie można zapoznać się z ratingami spółek MCI Management S.A., Multimedia Polska S.A., Boryszew S.A. oraz Drozapol Profil S.A. Inne podmioty agencja analizuje na zlecenie klienta.

Ratingi emitentów papierów dłużnych pozwalają ocenić wiarygodność emitentów obligacji (np. notowanych na Catalyst), a dzięki ratingom spółek giełdowych (GPW, Newconnect) inwestorzy otrzymują dodatkową pomoc w podjęciu decyzji o inwestycji. Wyposażony w takie dane inwestor łatwiej określi ryzyko planowanych transakcji.

Z kolei przedsiębiorcy dzięki otrzymanemu ratingowi zyskują silne argumenty w negocjacjach z bankiem. Wiele podmiotów rozpoczynając rozmowy z bankiem o finansowaniu, nie jest świadomych swojej kondycji finansowej. Tymczasem istnieją obiektywne dane, na podstawie których można poznać kondycję finansową przedsiębiorstwa jeszcze przed wyborem banku, w którym złoży się wniosek kredytowy. Firmy, które znają swój rating, mogą skuteczniej negocjować warunki kredytowe z bankami.

Klienci, którzy chcą się poddać analizie Agencji Ratingowej AFS, przesyłają swoje dane finansowe i inne dodatkowe informacje, których jakość wpłynie na szczegółowość końcowej analizy. Analitycy Agencji, w oparciu o model analityczny oraz swoją specjalistyczną wiedzę (obejmującą np. uwarunkowania gospodarcze i polityczne konkretnej branży, konkurencję i in.), oceniają siłę finansową tego podmiotu. Analiza ma charakter syntetyczny i uniwersalny.
Zaletą analiz jest właśnie czynnik ludzki, uwzględniający wiele aspektów, którymi w procesie decyzyjnym kierują się także banki.
Ustalamy również ratingi dla kontrahentów naszych zleceniodawców. Jest to niezwykle pomocne narzędzie przy tworzeniu chociażby strategii finansowania swoich kontrahentów kredytem kupieckim. Aktualne i dokładne ratingi pozwalająna minimalizowanie ryzyka tego typu transakcji.

Twórcy AFS.Rating twierdzą, że ich niezależny system ratingowy jest dostępny nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla firm z sektora MSP.
– Obserwując systemy ratingowe wykorzystywane przez instytucje finansowe na całym świecie, uznaliśmy, że mają one szereg ograniczeń, stąd decyzja o rozpoczęciu prac nad systemem ratingowym AFS.Rating ? mówią przedstawiciele spółki. Dodatkową motywacją był również rosnący poziom wiedzy ekonomicznej wśród rodzimych przedsiębiorców co przekłada się na coraz większe zapotrzebowanie na usługi finansowe.
Poznańska AFS Grupa Sp. z o.o., właściciel Agencji Ratingowej AFS, została założona przez grupę specjalistów ze świata finansów, bankowości, informatyki, ekonometrii i marketingu.

Agencja Ratingowa AFS wystawia ratingi AFS.Rating, certyfikaty siły finansowej AFS.Certyfikat, a już niebawem wdroży usługę polegającą na wycenie przedsiębiorstw, w tym notowanych na GPW i Newconnect.

http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=811971946

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #br   #cen   #ceny   #cz   #dla   #dna   #domu   #dyrektor   #ing   #ing bank   #ipo