Rynki

Chiny uwolnienie kursu renminbi?

Guido Stiel, ekspert funduszu Allianz RCM Bric Stars Fund do spraw chińskich papierów wartościowych, komentuje decyzję Chin o uwolnieniu kursu renminbi względem dolara. Ludowy Bank

Guido Stiel, ekspert funduszu Allianz RCM Bric Stars Fund do spraw chińskich papierów wartościowych, komentuje decyzję Chin o uwolnieniu kursu renminbi względem dolara.

Ludowy Bank Chin ogłosił powrót do elastycznego kursu wymiany renminbi. Przewidujemy, że kurs będzie płynny tak jak w latach 2005 ? 2007. W efekcie waluta powinna przybierać na wartości między 5% a 7% rocznie.

To oświadczenie poprzedza szczyt G20 i dostrzegamy 3 główne pozytywne aspekty tej decyzji::

1) Chiny pozostają wiarygodnym partnerem w walce z kryzysem finansowym.

2) Rosnąca niechęć w stosunku do Chin w amerykańskim Kongresie powinna wygasnąć i tym samym ryzyko powrotu do protekcjonizmu staje się dużo mniejsze.

3) Chiny kontynuują starania, aby przekształcić gospodarkę z opartej na eksporcie w bardziej zrównoważoną. Wzrost wartości renminbi oznacza mniejsze ryzyko inflacji i wzrost popytu krajowego.

Podejmując tę decyzję Chiny wykazały się po raz kolejny wysoką dozą politycznego i gospodarczego pragmatyzmu.

Guido Stiel

Ekspert ds. chińskich papierów wartościowych

Allianz RCM Bric Stars Fund

Przeszłe wyniki nie stanowią wiarygodnego wskaźnika oceny przyszłych wyników. Informacje dotyczące wyników nie powinny stanowić podstawy do tworzenia prognoz. Wartość inwestycji i dochód z niej mogą zarówno wzrosnąć, jak i spaść na skutek wahań rynkowych oraz walutowych, czego konsekwencją może być utrata środków zainwestowanych. Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu, przedstawiają opinie wyłącznie do celów informacyjnych i są podane w przekonaniu, że wszelkie zmiany opinii oraz działania podjęte na podstawie niniejszych informacji są dokonywane na własne ryzyko. Opinie tu przedstawione są oparte na informacjach prawdziwych i wiarygodnych, ale mogą ulegać zmianom bez uprzedniego poinformowania.

O Allianz Global Investors

Allianz Global Investors, oddział Allianz SE, jest siecią specjalistów inwestycyjnych na największych rynkach instytucjonalnych i detalicznych na całym świecie. Poprzez PIMCO, RCM, Oppenheimer Capital, NFJ, Nicholas-Applegate i kilka innych wyspecjalizowanych firm Allianz Global Investors oferuje swoim klientom pełen wachlarz kompetencji inwestycyjnych, w zakresie wszystkich stylów kapitałowych i pewnego zysku oraz zbalansowanych produktów i inwestycji alternatywnych. Zarządzając globalnie ponad 1 bilionem Euro, Allianz Global Investors jest jednym z największych na świecie zarządców kapitałowych. Poprzez swoją siec ponad 5000 pracowników na całym świecie, w tym 1046 specjalistów inwestycyjnych Allianz Global Investors jest w stanie zapewnić lokalne ekspertyzy oraz wiedzę rynkową klientom na całym globie.*

A to już wiesz?  Nieco lepsze dane o sprzedaży i bezrobociu

*Źródło: Allianz Global Investors, sprawozdania firmy z 30.06.09.

Ten dokument został przygotowany i zatwierdzony przez Allianz Global Investors Europe GmbH, spółkę zależną Allianz Global Investors AG (część Allianz Group). Allianz Global Investors Europe GmbH jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowioną zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec z siedzibą pod adresem Seidlstrasse 24-24a, D-80335 Munich.

Allianz Global Investors Europe GmbH jest licencjonowanym dostawcą usług finansowych (Finanzdienstleistungsinstitut); w zakresie przeprowadzania operacji podlega nadzorowi Niemieckiemu Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie szerokiego poglądu do dalszej dyskusji lub służyć celom informacyjnym. Niniejszy dokument nie został sporządzony w celu dostarczania prawnego ani podatkowego doradztwa.

Poglądy i opinie wyrażane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie i należą do Allianz Global Investors Europe GmbH oraz zrzeszonych spółek na dzień wydania dokumentu.

Powielanie, publikowanie, przesyłanie zawartości niniejszego dokumenty do osób niepowołanych, niezależnie od formy przekazu, jest zabronione.

Pomimo, że dane zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą z publikowanych lub niepublikowanych źródeł i zakłada się ich poprawność i wiarygodność, nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji. Dlatego też, Allianz Global Investors Europe GmbH nie gwarantuje trafności oraz kompletności niniejszych danych i nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty poniesione z tytułu ich użytkowania.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie powinny być traktowane jako część oferty lub przekonywanie (i) do zakupu papierów wartościowych, pod jakąkolwiek jurysdykcją, która uznaje, że takowe działania mogą zostać uznane za niezgodne z prawem, dany podmiot nie jest do tego uprawniony (i), lub składanie takiej ofert lub do niej przekonywanie osób, dla których jest to niezgodne z prawem pod jurysdykcją, której podlega dana osoba.

Oświadczenia kierowane do odbiorców niniejszego dokumentu podlegają warunkom ofert lub umów, które zostały lub zostaną zawarte.

A to już wiesz?  ING Bank Śląski obsługuje budżet Poznania

Szanse inwestycyjne wymienione w niniejszym dokumencie nie są gwarantowane przez Allianz Global Investors Europe GmbH ani spółki zrzeszone wewnątrz Allianz Group.

Inwestorzy powinni być świadomi, że fundusz inwestujący w papiery wartościowe na rynkach wschodzących takich jak Brazylia, Rosja, Indie, Chiny niesie za sobą wyższe niż przeciętne ryzyko i powinno być postrzegane jako długoterminowa inwestycja, jako że mniej rozwinięte rynki są gorzej uregulowane prawnie niż dojrzałe rynki dlatego mogą być też mniej płynne i posiadać mniej skuteczne metody nadzoru.

Tak jak w przypadku wszystkich produktów finansowych, przeszłe wyniki funduszu nie mogą stanowić wiarygodnej prognozy dla przyszłych wyników.

Internet: www.allianzglobalinvestors.eu

Email: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy