Beskidzki Dom Maklerski S.A.

Nazwa Beskidzki Dom Maklerski S.A.
Skrót Beskidzki DM
Forma prawna spółka akcyjna
Strona www http://www.bdm.com.pl
Data rozpoczęcia działalności 1993
Akcjonariat BTK Investors Sp. z o.o. 10,60%, M.O.Investment Sp. z o.o. 10,57%, NIHONSWI AG 8,55%, HUTA ALUMINIUM “KONIN” S.A. 7,45%, Stalexport 6,17%
Krótka charakterystyka Beskidzki Dom Maklerski SA umożliwia i ułatwia Inwestorom oraz instytucjom dostęp do rynku kapitałowego, zapewniając im najwyższy standard obsługi i pomoc przy dokonywaniu inwestycji, stawiając sobie za cel wzrost wartości aktywów posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.
Adres centrali ul. Stojałowskiego 27 43-300 Bielsko-Biała tel: (33) 812 84 00 fax: (33) 812 84 02
Infolinia 0 800 312 124
Kapitały własne (mln zł) 15.89 (kapitał akcyjny w części opłacony)
Udział w obrotach giełdy – akcje (mln zł) 362.46 (stan na: 2007-06-30)
Liczba rachunków 17937 (stan na: 2008-05-30)
Liczba placówek 14 (stan na 2007-06-27)
Raport roczny
Informacje dodatkowe Data otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej: 1993-10-08. Zakres działalności: wykonywanie zleceń, nabycia lub zbycia maklerskich instumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie lub na własny rachunek, zarządzanie portfelami, oferowanie maklerskich instumentów finansowych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi, przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania maklerskich instumentów finansowych, doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstw lub innych zagadnień związanych z taką ktruktują lub strategią, doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przesiębiorstw, doradztwo inwestycyjne,wymiana walutowa.

hastagi na stronie:

#beskidzki dom maklerski logowanie #beskidzki dom maklerski #dom makrerski beskidzki