makler Wiadomości branżowe

PCC Exol opublikował prospekt emisyjny

Dnia 29 czerwca 2012 r. opublikowany został prospekt emisyjny PCC Exol, spółki z branży chemicznej, zajmującej się produkcją surfaktantów, wykorzystywanych przy wytwarzaniu m.in. środków higieny osobistej i detergentów. Spółka wyemituje do 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda. Środki pozyskane z oferty pozwolą poszerzyć portfolio produktowe, a także zwiększyć moce produkcyjne spółki. PCC Exol planuje pozyskać z emisji akcji ok. 42 mln zł brutto.

Intencją spółki jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym do 3.500.000 (10%) Akcji Serii D, w związku z czym inwestorzy instytucjonalni będą mogli objąć ok. 31.500.000 Akcji Serii D (90%). Przy założeniu zrealizowania całej emisji, akcje oferowane będą stanowić 18,8% kapitału zakładowego i będą uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 11,3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pozyskane z emisji akcji środki spółka przeznaczy w głównej mierze na budowę instalacji do postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych – wieży kriogenicznej wraz z odpowiednią bazą magazynową. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie sprzedaży masowych surfaktantów.  Rozpoczęcie inwestycji przewidujemy jeszcze w 2012 roku, a czas realizacji szacujemy na 1,5-2,5 roku. Koszt inwestycji to ok. 35 mln zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na modernizację ciągu produkcyjnego do wytwarzania surfaktantów amfoterycznych, wykorzystywanych w wysokiej jakości środkach higieny osobistej. Czas realizacji projektu to  1,5-2,5 roku, a koszt inwestycji wyniesie ok. 5 mln zł. Jeśli spółka pozyska z emisji planowaną kwotę – obie inwestycje będą w pełni sfinansowane ze środków z emisji.

Środki z emisji pozwolą zrealizować naszą długofalową strategię. Dzięki temu zwiększymy zdolności produkcyjne oraz poszerzymy portfolio produktowe, co z kolei przełoży się na jeszcze lepsze wyniki z naszej działalności. Przede wszystkim chcemy ugruntować pozycję lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwijać się poprzez ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu oraz Afryki i Azję – mówi Marcin Żurakowski, Prezes Zarządu PCC Exol. – Wierzę, że oferta publiczna akcji PCC Exol spotka się z zainteresowaniem inwestorów – dodaje Marcin Żurakowski.

Obecnie PCC Exol posiada 4 instalacje. Trzy z nich oraz główna siedziba spółki zlokalizowane są w Brzegu Dolnym, a jedna instalacja w Płocku.

Rozwijamy się w tempie o wiele wyższym niż rynek. W 2011 roku, zgodnie z informacjami finansowymi pro forma, nasze przychody wyniosły 375 mln zł, o ponad 53% więcej niż rok wcześniej. – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes PCC Exol. – Istotne znaczenie miało uruchomienie naszej najnowszej instalacji w Płocku w kwietniu ubiegłego roku. ¾ naszych przychodów przypada na niepodlegający wahaniom koniunkturalnym, rosnący rynek środków higieny osobistej i detergentów, a ¼ to specjalistyczne zastosowania przemysłowe.

Harmonogram oferty publicznej:

Data

Działanie

do 2 lipca 2012 r. włącznie

Publikacja aneksu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego aneksu do Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012)

2-4 lipca 2012 r.

Budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

2 lipca 2012 r. (od momentu publikacji aneksu dot. Ceny Maksymalnej) - 4 lipca 2012 r. (do godz. 15:00)

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych

4 lipca 2012 r.

Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych

5-6 lipca 2012 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 9 lipca 2012 r. włącznie

Przyjmowanie ewentualnych zapisów w wykonaniu Umowy o Gwarantowanie Oferty

do 16 lipca 2012 r.

Przydział Akcji Oferowanych

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy