makler Wiadomości branżowe

Fundusze Fidelity dostępne w AEGON TU na Życie S.A.

Fidelity Worldwide Investment, jedna z największych na świecie niezależnych firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi, nawiązała współpracę z AEGON Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej AEGON). W ramach współpracy AEGON będzie oferował w swoich produktach – za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych – 4 fundusze Fidelity.

Od 18 czerwca 2012 klienci AEGON mają dostęp do 4 globalnych funduszy Fidelity: ASEAN Fund, Emerging Market Fund, Greater China Fund i Latin America Fund.

ASEAN Fund nastawiony jest na długoterminowy wzrost wartości. Fundusz inwestuje głównie w akcje notowane na giełdach krajów członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Od ponad 6 lat Funduszem zarządza Gillian Kwek, mogący pochwalić się 16-letnim doświadczeniem w inwestowaniu.

Emerging Market Fund skupia się na regionach notujących szybki wzrost gospodarczy, w tym krajach Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki, Europy Wschodniej (łącznie z Rosją i Turcją) i Bliskiego Wschodu. – Spółki do portfela wybierane są na podstawie wskaźników, przy czym preferowane są spółki niedowartościowane, które mogą osiągnąć duże i trwałe stopy zwrotu z kapitału własnego, mające dominującą pozycję względem konkurencji w swojej branży – mówi Nick Price, zarządzający funduszem. Nick posiada 14-letnie doświadczenie w Fidelity i od 3 lat zarządza funduszem Emerging Market Fund

Greater China Fund to fundusz chiński, który inwestuje w akcje notowane na giełdach w Hongkongu, Chinach i Tajwanie. Fidelity inwestuję na rynkach chińskich od ponad 25 lat. Funduszem Greater China Fund zarządza Raymond Ma, związany z Fidelity od 2006 roku.

Latin America Fund inwestuje w akcje na giełdach Ameryki Łacińskiej. W portfelu znajduje się zazwyczaj od 50 do 80 spółek z całego spektrum kapitalizacji rynkowej, które po dokładnej analizie trafiają do portfela. Fundusz porównuje się do indeksu MSCI Latin America, a inwestycje w poszczególne pozycje są ograniczone do 5%, co z kolei przyczynia się do tego, iż fundusz jest bardziej zróżnicowany w Ameryce Łacińskiej poza Brazylią. Od 2009 roku Funduszem zarządzają Angel Ortiz i Alex Duffy, posiadający ponad 7-letnie doświadczenie w Fidelity.

Fidelity oferuje polskim inwestorom zarówno fundusze akcji, obligacji, jak i fundusze alokacji aktywów. Łącznie jest to 21 globalnych funduszy notyfikowanych w KNF i zarządzanych przez światowych specjalistów ds. inwestycji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy