makler Wiadomości branżowe

Spadek presji inflacyjnej. Zegar Inwestycyjny Fidelity osiąga fazę reflacji

Globalny cykl koniunkturalny osiągnął swoje maksimum wcześniej niż się spodziewano. Najnowsze załamanie na rynkach surowców spowodowało spadek presji inflacyjnej, w efekcie czego Zegar Inwestycyjny Fidelity osiągnął fazę reflacji.

Krajobraz globalny po kryzysie finansowym charakteryzuje się krótkimi cyklami ekonomicznymi w kształcie litery ?m?. W nadwyrężonym i uginającym się pod ciężarem zadłużenia systemie finansowym załamania rynkowe są wyjątkowo gwałtowne. Wypowiedzi polityków sprawiają, że odbicia w górę są równie nieoczekiwane, choć ich trwałość jest ściśle powiązana z programami stymulacyjnymi.

Trevor Greetham, AssetAllocationDirector, autor Zegara Inwestycyjnego Fidelityuważa, że banki centralne rozpoczną luzowanie polityki monetarnej, zaś strefa euro zmierza w kierunku bardziej zrównoważonego podziału ciężaru długu. Wypracowanie warunków sprzyjających poprawie gospodarczej może jednak potrwać kilka miesięcy.

?W maju znacząco przeważaliśmy obligacje, redukując jednocześnie ekspozycje na akcje i towary. Jednocześnie w dalszym ciągu pozytywnie oceniamy globalny rynek nieruchomości i preferujemy akcje spółek amerykańskich od europejskich ? tłumaczy Trevor Greetham.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy