Rynki

Czym jest informacja w marketingu?

Informacją marketingową jest każdy aspekt wiedzy potrzebny do opracowywania strategii marketingowych danej firmy ? jest to zawsze informacja przydatna ku temu, by zminimalizować negatywne skutki

Informacją marketingową jest każdy aspekt wiedzy potrzebny do opracowywania strategii marketingowych danej firmy ? jest to zawsze informacja przydatna ku temu, by zminimalizować negatywne skutki podejmowania pewnych wewnętrznych decyzji, a te za każdym razem powinny być oparte na wynikach analiz środowiskowych przekazywanych poprzez System Informacji Marketingowej.

Informacje marketingowe muszą wykazywać się szeregiem pewnych cech, bez których nie mogą one być przydatne dla opracowywania strategii, w tym dla podejmowania procesów decyzyjnych, a do cech tych zalicza się przede wszystkim: aktualność, trafność, wiarygodność, uczciwość, dokładność, odpowiedzialność, prosta forma przekazu oraz spójność.

ŹRÓDŁO:

1. s.songo.webpark.pl/system_informacji_marketingowej.doc

2. http://www.eit-centrum.waw.pl/system-informacji-marketingowej/

3. http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/ma4.pdf

A to już wiesz?  Rosną ceny aut. Producenci dostosowują je do poziomu wynagrodzeń

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy