Rynki

Członek zarządu Netii wiceprzewodniczącym ECTA

Tom Ruhan, członek zarządu Netii, i dotychczasowy członek zarządu ECTA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji), został wybrany na wiceprezesa tej organizacji i przewodniczącego komitetu ds. relacji instytucjonalnych.

Podczas głosowania, które odbyło się w dniu 5 stycznia br. na prezesa ECTA wybrany został Hubertus von Roenne, dyrektor z firmy BT Global Services. Na stanowisko wiceprezesa powołano zaś Toma Ruhana, członka zarządu Netii. Tom Ruhan objął również kierownictwo komitetu ds. relacji instytucjonalnych, który odpowiada za relacje Stowarzyszenia z takimi instytucjami jak Parlament Europejski, czy Komisja Europejska.

– ?Wybór Toma Ruhana na stanowisko wiceprezesa ECTA podkreśla rosnącą rolę operatorów z naszej części Europy w kształtowaniu wspólnotowej polityki pro-konkurencyjnej w szeroko pojętym sektorze telekomunikacyjnym. Ten wybór to też wyraz uznania dla dotychczasowej pracy naszego kolegi w zarządzie ECTA? ? powiedział Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii.

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA – The European Competitive Telecommunications Association) powstało w 1998 roku. ECTA skupia europejskich alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych, dostawców Internetu oraz dostawców usług i sprzętu dla sektora szeroko pojętej telekomunikacji.

Stowarzyszenie zmierza do stworzenia takich warunków regulacyjnych, które pozwalają wszystkim dostawcom na prowadzenie równoprawnej walki konkurencyjnej, której efektem jest wzrost inwestycji oraz udostępnianie europejczykom innowacyjnych usług. ECTA reprezentuje sektor nowoczesnych technik komunikacyjnych przed organami rządowymi i regulacyjnymi oraz stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi członkami organizacji.

Członkowie ECTA, w tym operatorzy, dostawcy usług oraz sprzętu, a także stowarzyszenia i izby gospodarcze aktywnie uczestniczą w rozwoju polityki regulacyjnej, m.in. poprzez udział w organizowanych przez stowarzyszenie spotkaniach, konferencjach, seminariach oraz publikowanych opracowaniach, takich jak Broadband Sorecard czy Regulatory Scorecard.

***
Netia SA jest wiodącym alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym, świadczącym m.in. usługi głosowe oraz szerokopasmowego Internetu klientom indywidualnym i biznesowym. Działa na bazie własnej infrastruktury oraz sieci TP.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy