Rynki

Bogata tematyka samorządowa na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2010

Znaczenie audytu i kontroli w administracji publicznej, miasta a kryzys, wyzwania w rozwoju gospodarczym regionów i przyszłość ustawy o samorządzie gospodarczym ? to tylko niektóre z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010, największej konferencji gospodarczej w Europie Środkowej pod patronatem Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso.

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 (European Economic Congress ? EEC), który odbędzie się w Katowicach w dniach 14-16 kwietnia br. otworzy Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej ? Komitetu Organizacyjnego EEC 2010 Jerzy Buzek. Wystąpienie inauguracyjne będą mieli również: Wicepremier, były Minister Finansów i Prezes NBP Leszek Balcerowicz, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego Janusz Lewandowski oraz Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

Swój udział w sesjach i warsztatach dedykowanych samorządom potwierdzili już m. in. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Główny Doradca Ekonomiczny Burmistrza Budapesztu Ovidiu Dîmbean-Cret?a, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ryszard Stachurski, Prezes Zarządu BloomConsulting Jose Fillipe Torres, Sekretarz Generalny, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) Frédéric Vallier oraz Przewodniczący Metropolii Saint Etienne Maurice Vincent.

Drugi z kongresowych dni (15 kwietnia) za sprawą panelu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jest szczególnie atrakcyjny dla administracji publicznej. W sali audytoryjnej ING Banku Śląskiego (ul. Sokolska 34) odbędzie się sesja poświecona znaczeniu audytu i kontroli w administracji publicznej. Przedstawiciele m.in.: Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Najwyższej Izby Kontroli omówią system audytu w wybranych krajach, Audyt ISO 19011:2002 jako narzędzie weryfikacji skuteczności i efektywności funkcjonowania urzędów.

W innych sesjach, które odbędą się w siedzibach m.in. Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, uczestnicy poddadzą analizie ustawę o samorządzie gospodarczym, porównają praktyki stosowane w kraju i w Europie oraz wyznaczą podział kompetencji między samorządem terytorialnym a samorządem gospodarczym. Specjaliści będą szukać również odpowiedzi na pytania, w jaki sposób światowy kryzys finansowy wpłynął na budżety miast, jak te zareagowały na kryzys i jak mogą się przygotować do tzw. drugiej fali.

W trzecim dniu Kongresu, po odpowiedzi na pytania jak sfinansować inwestycje, o obligacjach komunalnych, wykupie wierzytelności oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na warsztaty finansistów i samorządowców do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszają ING Bank Śląski oraz GPW.

– Nie ma wątpliwości, że o kondycji europejskiej gospodarki decydują w znaczącej mierze samorządy. Dlatego tematów i dyskusji poświęconych samorządności nie mogło zabraknąć wśród tych, które poruszy prestiżowe i różnorodne grono uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010 ? mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, Prezes Grupy PTWP SA.

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Zgromadzi ponad 3500 gości, 600 panelistów, liczne grono osób o wielkim wpływie na gospodarkę Europy. Celem Kongresu jest umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami różnych branż działającymi na całym rynku Wspólnoty.

Współorganizatorami Kongresu są: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Miasto Katowice. Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2010 można znaleźć pod adresem www.eec2010.eu

Zapraszamy również:
Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice
Twitter: https://twitter.com/EECKatowice
Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy