Biznes Gospodarka

Barter SA. Na rynku brakuje maszynistów i techników gazownictwa.

Na rynku pracy brakuje fachowców – alarmuje białostocki Barter SA. Spółka podjęła akcję, której celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb przewoźników kolejowych i przedsiębiorstw z branży

Data publikacji: 2017-03-28
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Barter SA. Na rynku brakuje maszynistów i techników gazownictwa.
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Na rynku pracy brakuje fachowców – alarmuje białostocki Barter SA. Spółka podjęła akcję, której celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb przewoźników kolejowych i przedsiębiorstw z branży energetycznej.

Barter SA. Na rynku brakuje maszynistów i techników gazownictwa. BIZNES, Gospodarka - Na rynku pracy brakuje fachowców – alarmuje białostocki Barter SA. Spółka podjęła akcję, której celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb przewoźników kolejowych i przedsiębiorstw z branży energetycznej.

Na rynku pracy brakuje fachowców – alarmuje białostocki Barter SA. Spółka podjęła akcję, której celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb przewoźników kolejowych i przedsiębiorstw z branży energetycznej.

 

Technicy kolejowi, kierowcy samochodów ciężarowych z uprawnieniami i

technicy gazownictwa – fachowców w takich zawodach próżno szukać na polskim rynku pracy.

 – W kolejnictwie w skali kraju brakuje kilku tysięcy maszynistów, ustawiaczy, rewidentów kolejowych, a nie ma szkół w województwie podlaskim, które kształciłyby nowe kadry w tym zawodzie – mówi prezes Barter SA, Bogdan Rogaski.  – Podobnie jest z kierowcami samochodów ciężarowych – szkoły wypuszczają absolwentów w tym zawodzie bez uprawnień, wymaganych na rynku pracy. Nie ma też szans na znalezienie na rynku pracy operatorów instalacji gazowych –  skroplonego gazu ziemnego LNG i LPG . A zapotrzebowanie na takich specjalistów będzie rosło wraz z dynamicznym wzrostem znaczenia tego ekologicznego paliwa, m.in. dla motoryzacji.

Współpraca w „trójkącie wiedzy”

Białostocki Barter, licencjonowany przewoźnik kolejowy i dystrybutor surowców energetycznych, już doświadczył trudności z rekrutacją kandydatów na takie stanowiska. By to zmienić, spółka zwróciła się do podlaskich instytucji oświatowych, organów samorządowych i wojewódzkich, a także szkół i uczelni z wezwaniem o współpracę i pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Firma zachęca do tworzenia nowych kierunków nauczania oraz klas patronackich , kształcących w deficytowych zawodach. Inicjatywę wsparli inni polscy przewoźnicy – PKP Cargo i PKP Polskie Linie Kolejowe.

– Zaapelowaliśmy do władz z prośbą o podjęcie stosownych kroków proceduralnych oraz o alokowanie funduszy w taki sposób, aby młodzi ludzie opuszczając próg szkoły mieli możliwość podjęcia pracy w naszym regionie – mówi Bogdan Rogaski. – Szkoły zawodowe w Polsce powinny modyfikować programy nauczania tak, aby kształcić absolwentów pod potrzeby rynku pracy. Absolwent po zakończenia nauki powinien mieć wszystkie wymagane uprawnienia zawodowe do podjęcia pracy – to plus dobre wyszkolenie zagwarantuje mu znalezienie dobrze płatnej pracy.

A to już wiesz?  Potrzebna jest promocja arbitrażu w Polsce. Ten polubowny sposób rozwiązywania sporów pozwala firmom na oszczędność czasu i pieniędzy

Według Barter SA, zmniejszenie bezrobocia w dzisiejszych czasach nie będzie efektywne bez tworzenia  tzw. „trójkątów wiedzy”, które stanowią szkoły, potencjalni pracodawcy oraz instytucje otoczenia biznesu. Jest to niezbędne działanie, które pomoże nie tylko w walce z bezrobociem, lecz także z niedopasowaniem kompetencyjnym oraz nieprzystosowaniem kierunków kształcenia do potrzeb miejscowych pracodawców.

Jednocześnie pracodawcy zobowiązali się do aktywnego zaangażowania się w kształcenie młodych ludzi, oferując pomoc w postaci praktyk oraz staży zawodowych.

Są już pierwsze efekty akcji. W ubiegłym tygodniu w siedzibie Barter SA doszło do spotkania zarządu i kierownictwa spółki z  przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Mońkach, dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach  oraz Technikum Mechanicznego w Białymstoku. 

Jego tematem było utworzenie nowych kierunków w obu szkołach.

Technik transportu kolejowego po szkole w Mońkach

W nowym roku szkolnym w monieckim ZSOiZ ruszy  jedyny w regionie kierunek – technik transportu kolejowego. Przedsięwzięciu patronują

PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Barter SA.

– Dzięki tej współpracy uczniowie tego profilu od drugiej klasy otrzymają stypendia naukowe w wysokości nawet do 450 zł miesięcznie, a po ukończeniu szkoły gwarancję dobrze płatnej pracy – mówi dyrektor ZSOiZ w Mońkach, Krzysztof Falkowski. – W programie klasy znajdą się rozszerzone przedmioty m.in.: organizacja i prowadzenie ruchu pociągów, planowanie i realizacja przewozów kolejowych, a także geografia i język angielski.

Absolwenci klasy będą mieli gwarancję zatrudnienia w firmach branży kolejowej, atrakcyjny system stypendialny, zajęcia praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach u pracodawców i prowadzenie zajęć przez specjalistów – praktyków.  Absolwenci takiego profilu mogą studiować logistykę i  transport – w specjalnościach: eksploatacja transportu kolejowego, zarządzanie w transporcie kolejowym, organizacja transportu specjalnego, technika i organizacja transportu kolejowego.

– Absolwent szkoły, kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego może też od razu podjąć zatrudnienie u przewoźników kolejowych bądź zarządców infrastrukturą na stanowiskach: nastawniczy, maszynista pojazdów trakcyjnych, rewident taboru kolejowego, manewrowy czy ustawiacz – zachęca dyrektor Falkowski.

A to już wiesz?  2018 rokiem przełomowym dla polskich hodowców?

Wszyscy zainteresowani nauką w takim zawodzie mogą poznać szczegóły podczas Dni Otwartych ZSOiZ w Mońkach, które odbędą się w dniach 29-31 marca w godz. 9 – 12.

Podczas spotkania monieckie starostwo zadeklarowało też podjęcie starań o środki na wsparcie działań szkoły w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Technik gazownictwa potrzebny od zaraz

Spotkanie w Barter SA było też okazją do przedstawienia dyrekcji Technikum Mechanicznego w Białymstoku propozycji utworzenia zupełnie nowego kierunku – technik gazownictwa. W liście intencyjnym do szkoły, Barter SA przedstawia argumenty za koniecznością powołania takiego profilu i wskazuje na korzyści dla obu stron.    

– Kwalifikacje zdobyte w trakcie kształcenia dałyby możliwość zatrudnienia w firmach energetycznych, działających w obrocie i dystrybucji gazu – jako operatorów instalacji gazowych, pracowników utrzymania ruchu sieci dystrybucyjnych, pogotowia gazowego, monterów i wykonawców instalacji gazowych – wymienia Bogdan Rogaski. – Byłyby też miejsca pracy dla kierowców, szczególnie z kwalifikacjami do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi różnych klas, między innymi z gazem LNG oraz LPG oraz kwalifikacjami do przewozu substancji niebezpiecznych  (ADR).

Spółka, jako potencjalny pracodawca, zobowiązuje się do pomocy w kształceniu młodych ludzi, w szczególności poprzez zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę przy użyciu nowoczesnego sprzętu, w tym autocystern kriogenicznych do przewozu gazu LNG oraz stacji gazowych LNG.

– Zgłaszamy też chęć zatrudnienia nawet kilkudziesięciu absolwentów, na przestrzeni najbliższych kilku lat, na mocy partnerskiej umowy z poszczególnymi instytucjami – deklaruje prezes Barter SA.

Dyrekcja szkoły przedłoży list intencyjny, dotyczący potrzeby utworzenia kierunku „technik gazownictwa” w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, celem wsparcia projektu.

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Barter SA. Na rynku brakuje maszynistów i techników gazownictwa. BIZNES, Gospodarka - Na rynku pracy brakuje fachowców – alarmuje białostocki Barter SA. Spółka podjęła akcję, której celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb przewoźników kolejowych i przedsiębiorstw z branży energetycznej.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy