Wiadomości branżowe

Pionier polskiego rynku funduszy inwestycyjnych ma już 20 lat

Dwie dekady temu, 28 lipca 1992 r., rozpoczął działalność Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy, dziś znany jako Pioneer Zrównoważony.

To wydarzenie dało początek zupełnie nowemu rozdziałowi historii naszego kraju – zainicjowało powstanie rodzimego rynku powszechnego inwestowania, a Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych, którego prawnym następcą jest Pioneer Pekao TFI S.A., stało się prekursorem instytucji wspólnego inwestowania w Polsce.

Wspólnie z Pioneerem swoje dwudzieste urodziny w Polsce świętuje także cały rodzimy rynek funduszy inwestycyjnych, który obecnie liczy ponad 2,4 miliona klientów i ma w ofercie ponad 400 funduszy inwestycyjnych, w których Polacy zgromadzili już ponad 128 mld złotych.

Warto pamiętać, że Pioneer nie tylko uruchomił pierwszy na polskim rynku fundusz powierniczy. Jako pierwszy utworzył tu także programy umożliwiające systematyczne oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych – zarówno indywidualne, jak i przy udziale zakładu pracy. Co więcej, programy te ruszyły w 1995 roku, a więc parę lat przed reformą emerytalną, która dopiero upowszechniła tę ideę.

Dzisiejsza oferta Pioneer Pekao to wachlarz 38 funduszy i subfunduszy inwestujących w różne klasy aktywów na rynkach kapitałowych niemal całego świata. Przy czym w tej ofercie dostępne są aż 3 fundusze parasolowe i 10 wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych z IKE i IKZE na czele – programami szczególnie dedykowanymi do oszczędzania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego.   

- Jako największe i najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce jesteśmy dumni, że przez minione 20 lat mogliśmy współtworzyć krajowy rynek funduszy wspólnego inwestowania. Dzięki funduszom inwestycyjnym polski inwestor może inwestować i dywersyfikować swoje oszczędności na wielu rynkach finansowych na świecie – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Pioneer to nie tylko lokalna historia, ale także historia światowego rynku funduszy powierniczych. Pioneer Fund – pierwszy fundusz należący do Pioneera, został uruchomiony
w 1928 roku jako trzeci fundusz powierniczy w USA. W 2000 roku The Pioneer Group stał się częścią jednej z największych we Włoszech grup bankowych UniCredit. Dziś Pioneer Investments działa w 26 krajach na świecie, a łączne aktywa w jego zarządzaniu wynoszą 156 mld euro, czyli ok. 655 mld złotych.

 

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,1 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 38 funduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 26 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy