makler

Parkiet Challenge 2010- V Mistrzostwa Polski Inwestorów

11 stycznia br rozpoczął się proces rejestracji uczestników ?V Mistrzostw Polski Inwestorów – Parkiet Challenge 2010?, organizowanych przez Gazetę Giełdy Parkiet we współpracy z Domem

11 stycznia br rozpoczął się proces rejestracji uczestników ?V Mistrzostw Polski Inwestorów – Parkiet Challenge 2010?, organizowanych przez Gazetę Giełdy Parkiet we współpracy z Domem Inwestycyjnym BRE Banku SA.

Parkiet Challenge 2010 to konkurs polegający na rzeczywistym inwestowaniu na Giełdzie rzeczywistych pieniędzy uczestników. Rzeczywiste są też nagrody! Zwycięzcy każdej z dwóch kategorii Mistrzostw otrzymają luksusowe samochody Mazdy CX 7 ! Zawodnicy, którzy zajmą drugie miejsca odjadą Alfami Romea 147, zaś trzecie miejsca zostaną uhonorowane Mitsubishi Colt.

Na zawodników zajmujących miejsca od IV do X czekają atrakcyjne nagrody- vouchery na wycieczki zagraniczne oraz bony na sprzęt sportowy. W każdym miesiącu trwania Mistrzostw (luty, marzec, kwiecień) zawodnicy z najlepszą stopą zwrotu otrzymają nagrody miesiąca. Łączna wartość nagród przekracza 700 000 złotych!

Jak co roku partnerem strategicznym i organizacyjnym V Mistrzostw Polski Inwestorów jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Partnerami są również mBank oraz Multibank.

Mistrzostwa rozpoczynają się 1 lutego 2010 roku, ale inwestorzy mogą przystępować do nich jeszcze do 26 lutego 2009. Ostatnim dniem Mistrzostw jest 30 kwietnia 2009 r. W ramach Mistrzostw każdy zawodnik może konkurować w dwóch niezależnych Kategoriach:

a) w ?Kategorii Akcje? – w ramach której przedmiotem inwestycji mogą być wyłącznie wybrane akcje notowane na GPW w Warszawie. Lista obejmować będzie nie mniej niż 20 spółek i zostanie opublikowana nie później niż 18 stycznia 2010r.

b) w ?Kategorii Kontrakty Terminowe?, gdzie przedmiotem inwestycji mogą być wyłącznie kontrakty terminowe na indeks WIG20 tej serii, której termin wygaśnięcia jest najbliższy ? w okresie od 1 lutego 2010 r. do 19 marca 2010 r. będą to kontrakty terminowe serii FW20H10 a w okresie od 22 marca 2010 r. do 30 kwietnia 2010 r. kontrakty serii FW20M10.

Zwycięzcami zostaną Ci Zawodnicy, których aktywa na Rachunku Konkursowym w dniu 30 kwietnia będą miały najwyższą wartość w każdej z kategorii. Wszystkie inwestycje uczestników dokonywane w ramach Mistrzostw realizowane będą za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA, który prowadzić będzie dla wszystkich Zawodników Rachunki Konkursowe.

Przystąpienie do Mistrzostw może nastąpić w okresie od 11 stycznia br do 26 lutego 2010 włącznie. Inwestor powinien wypełnić, podpisać i złożyć w jednym z 15 Punktów Obsługi Klienta DI BRE formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w POK-ach DI BRE oraz na stronie internetowej DI BRE , jak również w licznych placówkach Multibanku ( dla Klientów Multibanku). Zgłoszenia można też dokonać korespondencyjnie, poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie mBanku

( dla Klientów mBanku) .

DI BRE zapewnia wszystkim Zawodnikom biorącym udział w Mistrzostwach:

a) bezpłatne prowadzenie Rachunku Konkursowego,

b) nieopóźnione notowania giełdowe ? bezpłatna jedna oferta,

c) jednakowe, atrakcyjne stawki prowizji maklerskich w wysokości:

– 0,25% wartości transakcji których przedmiotem są akcje, z zastrzeżeniem, że łączna prowizja maklerska od wszystkich transakcji zrealizowanych na podstawie danego zlecenia nie może być mniejsza niż 3 zł;

– 6 zł za każdy zawarty kontrakt terminowy oraz za wygaśnięcie każdego kontraktu terminowego.

Zawodnicy mogą składać zlecenia telefonicznie, przez Internet oraz osobiście w Punktach Obsługi Klienta DI BRE. Każdy Inwestor biorący udział w Mistrzostwach rozpoczyna je z Kwotą Startową w wysokości 10 000 zł. W czasie ich trwania nie może dokonywać żadnych wpłat, przelewów oraz transferów instrumentów finansowych. Środki znajdujące się na rachunku Zawodnika oraz dochody uzyskane przez Inwestora są jego własnością.

? V Mistrzostwa Polski Inwestorów Parkiet Challenge 2010 to doskonały sposób popularyzacji inwestowania w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie. Cieszy nas ponowna możliwość uczestniczenia w tak wielkim i udanym przedsięwzięciu.?- mówi Barbara Tomczuk, Dyrektor Zarządzający DI BRE Banku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy