makler

NewConnect to wehikuł inwestowania

NewConnect ma swój autonomiczny wizerunek, swoje reguły, swoja ofertę dla przedsiębiorców, czyli swoją własną, indywidualną i oryginalną ?inteligencję”, jest bardzo dobrze dostosowanym do skali małej i średniej przedsiębiorczości – pisał podczas czatu IPO.pl Emil Stępień, Dyrektor Działu Rozwoju NewConnect.

Internauta: Z czego wynika silny wzrost obrotów na NewConnect?
Emil Stępień : Spółki na pewno zostały w ostatnich miesiącach bardzo mocno i niesłusznie poturbowane w ocenie rynku. Teraz zapewne inwestorzy uwierzyli, że wartości spółek notowanych są już na tyle atrakcyjne, że rozpoczął się czas wzmożonego zainteresowania nimi.

Internauta: Jak skomentuje Pan fakt, iż spółka Perfect Linie ogłosiła upadłość?
Emil Stępień : Przypomnę pewne oczekiwania wobec NewConnect, w każdym razie nasze oczekiwania i założenia, o których otwarcie i głośno mówiliśmy. Miały być spółki we wczesnym etapie rozwoju, i są. Miały być spółki realizujące swoje projekty w dłuższym okresie, i są. Również w cechę tego rynku wpisane jest podwyższone ryzyko inwestycyjne, które jest wynikiem charakteru notowanych na tym rynku spółek, ale także i innych czynników. Rynek giełdowy ogólnie przeznaczony jest dla tych, którzy zdają sobie sprawę z tego, że ryzyko naprawdę istnieje, że może właśnie dochodzić do takich przypadków, gdzie mamy do czynienia z bankructwem “pod kontrolą” rynku. Abstrahując od tego przypadku, jestem sobie też w stanie wyobrazić, że sensowny poziom ryzyka inwestycyjnego może reprezentować przedsiębiorstwo, które ma szanse wyjść z upadłości przez układ z wierzycielami. Takie firmy, mimo dość odstraszającego słowa “upadłość”, mogą być ciekawym przedmiotem inwestycji
czterolistan-koniczyna
Intarnauta: Jak widzi Pan przyszłość NewConnect, bo obecnie nie zanosi się na to, aby inwestorzy mogli zarobić na nim krocie?
Emil Stępień : Na rynku NewConnect mamy bardzo ciekawych emitentów, jestem przekonany, że będziemy pozyskiwać spółki bardzo interesujące w punktu widzenia również inwestorów, jednakże chcę zaznaczyć, że nie wierzymy w zyski krótkoterminowe a jedynie inwestycje w horyzoncie długofalowym zatem podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające z charakteru spółek. Inwestorzy powinni oczekiwać podwyższonych stóp zwrotu. Chcemy, aby na NewConnect były spółki obiecujące, które dają perspektywę świetnych wyników i dynamicznego rozwoju ,powinna być to ciekawa oferta dla inwestorów.

Internauta: Czy w przyciąganiu inwestorów na rynek NewConnect spółki zdane będą same na siebie? W jaki sposób GPW chce wspomóc popularyzację rynku alternatywnego ?
Emil Stępień : Podejmowanych jest szereg inicjatyw popularyzujących idee rynku NewConnect i jego emitentów wśród kręgu inwestorów. Giełda współpracuje z SII, organizuje szereg spotkań dla przedstawicieli emitentów lub potencjalnych emitentów ze środowiskiem inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych, jak również poprzez partnerów biznesowych jakimi są autoryzowani doradcy. Na GPW cyklicznie odbywają się wydarzenia typu ?IPO droga na giełdę”, które to spotkania bezpośrednio dedykowane są dla emitentów i inwestorów. Przy rynku NewConnect działa ponadto społeczność interesariuszy rynku, której nieodłączną częścią są inwestorzy a platforma spotkań pod tytułem NewConnect Club stanowi źródło wymiany informacji i nawiązania kontaktów.

Internauta: Czy Pana zdaniem mniejsze wymagania co do obowiązków informacyjnych w stosunku do spółek rynku głównego nie mają negatywnego wpływu na zainteresowanie rynkiem NewConnect?
Emil Stępień : Zakres obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect na pewno nie może odpowiadać rygorom głównego rynku GPW ponieważ wówczas stworzylibyśmy tak naprawdę drugi rynek regulowany, zgadzam się z opiniami, że musi być zachowana odpowiednia więź informacyjna pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkiem, dlatego też podejmowane przez nas działania służyć mają znalezieniu tego środka ciężkości by z jednej strony obowiązki informacyjne nie były zbytnim obciążeniem dla małych spółek, a z drugiej by inwestorzy mieli odpowiedni poziom informacji do podejmowania decyzji. Pragnę podkreślić, że w ramach polityki relacji inwestorskich giełda wdrożyła kodeks Dobrych Praktyk dla spółek NewConnect.

Internauta: Jaka jest strategia NewConnect na najbliższe 5 lat?
Emil Stępień : Chcemy budować rynek przyjazny dla sektora MSP, gdzie zapewniony będzie odpowiedni poziom regulacji zapewniający bezpieczeństwo obrotu, po drugie odpowiedni zakres informacji niezbędny do podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale przede wszystkich chcemy zadbać o to aby małe i średnie przedsiębiorstwa miały możliwość szybkiego pozyskania kapitału. Będziemy wykonywać szereg działań służących temu by NewConnect wyróżniał się na tle innych rynków alternatywnych w Europie swoją ofertą.

Internauta: W jaki sposób chce Pan przyciągać inwestorów z Europy i ze świata? Czy są zaplanowane już jakieś konkretne działania?
Emil Stępień : Na bieżąco informacje o tym, że NewConnect jest dobrym miejscem do pozyskiwania kapitału skutecznie przekazujemy inwestorom za granicą. NewConnect jest rynkiem otwartym dla inwestorów zagranicznych, których powinna przekonywać łatwość dostępu na nasz rynek zbudowany m.in. na bazie kosztu, który jest dużo niższy niż pozyskanie kapitału poprzez giełdę. Na pewno zwiększone zainteresowanie inwestorów zagranicznych warunkowane jest obecnością spółek z zagranicy ale także większą kapitalizacją całego rynku.

Internauta: Czy według Pana NewConnect będzie w przyszłości odgrywał znaczącą rolę w sektorze MSP?
Emil Stępień : Jestem przekonany, że NewConnect jest bardzo dobrą ofertą dla MSP i jest wehikułem inwestowania tych przedsiębiorstw, które mimo swego nowatorskiego podejścia nie są w stanie pozyskać innych źródeł finansowania. Dzięki NewConnect rynek giełdowy, rynek publiczny stał się dostępny dla innowacyjnego, młodego środowiska biznesu.

Internauta: Co sądzi Pan o dużych zarzutach wobec NewConnect, jako rynku mało płynnego, gdzie nie można tak łatwo zarobić?
Emil Stępień : Przypomnę pewne niektóre oczekiwania wobec NewConnect, nasze oczekiwania i założenia o których mówiliśmy. Miało być wiele spółek, i jest. Miały być spółki we wczesnym etapie rozwoju, i są. Miało dojść do wykreowania nowego zjawiska ekonomicznego, społecznego, i doszło. Również w cechę tego rynku wpisane było podwyższone ryzyko inwestycyjne, które jest właśnie wynikiem powyższego ale także mniejszego free float’u a więc liczby akcji relatywnie wprowadzonych do obrotu, ale doprawdy nie może być to rozumiane jako zarzut. Podejmujemy działania służące wspieraniu płynności poprzez właśnie notowanie ciekawych emitentów, ale nie wierzymy w osiągane zyski w krótkim terminie. Jest to oferta dla inwestorów, którzy zainteresowani są inwestycjami spółki w ich początkowej fazie rozwoju. Dzisiaj to my wnosimy wartość dodaną do takich przedsiębiorstw ale w przyszłości, jestem tego przekonany, że to najlepsze spółki będą wizytówka tego rynku. Chcemy by z tego rynku wyrósł w przyszłości polski Skype, Google czy Apple.

Internauta: Dlaczego inwestor miałby zainwestować na NewConnect, skoro GPW jest bezpieczniejsza i ma większe obroty?
Emil Stępień : Chciałbym podkreślić ze NewConnect to także giełda, to także rynek publiczny a emitenci NewConnect posiadają status spółek publicznych. Zaletą rynku NewConnect jest to, że dedykowany on jest również spółkom w początkowej fazie rozwoju, które w znacznie szybszy sposób aniżeli ugruntowane przedsiębiorstwa pomnażają swoje przychody i zyski. Z punktu widzenia inwestora ważnym jest również zainteresowanie się spółkami już na etapie notowania na NewConnect, gdyż cześć z tych spółek zapewne przechodzić będzie w przyszłości na rynek regulowany dzięki czemu na pewno uzyskają wyższą wycenę jak i wyższą płynność.

Internauta: Jakie przewagi nad finansowaniem PE/VC ma NewConnect?
Emil Stępień : Kapitał pozyskany z giełdy jest atrakcyjny pod względem kosztów dla spółki, co więcej spółka zachowuje swoja autonomię i ma bezpośredni wpływ na realizowaną politykę rozwoju.

Internauta: Czy może Pan powiedzieć w kilku słowach – jakie najważniejsze korzyści dla spółki przynosi obecność na NewConnect (poza pozyskaniem kapitału)?
Emil Stępień : Giełda (NewConnect) wnosi wartości dodane do przedsiębiorstw w większym stopniu aniżeli przy okazji finansowania innymi środkami, daje też większą przejrzystość. Promocja firmy odbywa się bez ponoszenia większych kosztów. Spółki giełdowe są w kręgu zainteresowania mediów, pojawiają się w sprawozdaniach finansowanych, komentarzach giełdowych. Emitenci posługują się specjalnym godłem ?spółka notowana na NewConnect”. Spółka publiczna ma większe zaufanie u inwestorów, partnerów i kredytodawców.

Zapis czata giełdowego IPO.pl przeprowadzonego z Emilem Stępniem w dniu 13.05.2009r. znajdziecie Państwo na stronie www.czat.ipo.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #br   #cz   #dla   #dna   #dolar   #gdy   #gosp   #indeks   #jak   #kraj   #kryzys