Wiadomości branżowe

Mikro i mali przedsiębiorcy z zielonogórskiego liderami inwestycji w regionie

Zgodnie z wynikami piątego już „Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm” Banku Pekao, mikro i małe przedsiębiorstwa z lubuskiego są w najlepszych nastrojach od 5 lat. Co drugi przedsiębiorca z zielonogórskiego inwestuje, a co czwarty prowadzi działalność eksportową. Mikro i mali przedsiębiorcy z województwa lubuskiego są w najlepszych nastrojach od 5 lat. Ogólny

Zgodnie z wynikami piątego już ?Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm? Banku Pekao, mikro i małe przedsiębiorstwa z lubuskiego są w najlepszych nastrojach od 5 lat. Co drugi przedsiębiorca z zielonogórskiego inwestuje, a co czwarty prowadzi działalność eksportową.

Mikro i mali przedsiębiorcy z województwa lubuskiego są w najlepszych nastrojach od 5 lat. Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm dla regionu przyjął najwyższą historycznie wartość 97,5 pkt.* (wzrost o ponad 2 pkt. w ujęciu rocznym). Był wyższy niż średnio w kraju, gdzie wskaźnik ten zanotował 96,4 pkt. (wzrost o niecałe 3 pkt). Największymi optymistami okazali się właściciele firm z podregionu zielonogórskiego, którzy miniony rok ocenili na 96,2 pkt. (średnia dla kraju to 93,7 pkt.), a perspektywy najbliższych 12 miesięcy na 100 pkt. (średnia dla kraju to 99,1 pkt.). Podobnie jak w ubiegłym roku, mniej zadowoleni są przedsiębiorcy z gorzowskiego, którzy miniony rok ocenili na 94,4 pkt., a perspektywy na 2015 r. na 98,8 pkt. Na wskaźnik koniunktury składa się 8 badanych obszarów, takich jak ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja branży i firmy, przychody i wynik finansowy firmy, zatrudnienie, oczekiwanie na zapłatę, dostęp do finasowania.

Mikro i mali przedsiębiorcy z lubuskiego są w świetnych nastrojach. W 6 z 8 badanych obszarów ich oceny są lepsze niż średnio w kraju. Przedsiębiorcy z regionu nieznacznie gorzej ocenili jedynie ogólną sytuacje firmy oraz jej wynik finansowy ? mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Przedsiębiorcy z lubuskiego rzadziej niż średnio w kraju uskarżają się na bariery utrudniające prowadzenie biznesu. Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Poziom barier w województwie zmniejszył się od ubiegłorocznego badania i był niższy od średniej krajowej (2,68 pkt. vs 2,75 pkt.). Częściej niż średnio w Polsce przedsiębiorcy jako barierę wskazywali biurokrację, dostęp do finansowania zewnętrznego, podatki, rentowność i szarą strefę.

A to już wiesz?  Polityka i pogoda sprzyjały spółce Libet. Producent kostki brukowej zarabia też na zainteresowaniu Polaków produktami premium

Prawie co czwarta firma eksportuje w lubuskim. To zdecydowanie więcej firm niż średnio w kraju, gdzie przeciętnie działalność eksportowa prowadzi 13% mikro i małych firm. Eksporterzy z lubuskiego wysoko w porównaniu z resztą kraju oceniają przychody z eksportu (108,6 pkt. vs. 104 pkt.). Najwięcej eksporterów, bo aż 24% firm, działa w zielonogórskim. W gorzowskim odsetek ten wynosi 21%.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu Banku Pekao są innowacje. 26% firm z lubuskiego wprowadziło w ostatnich 12 miesiącach innowacje produktowe (średnia dla kraju to też 26%), a 11% innowacje procesowe (średnia to 13%). Zielonogórskie jest zdecydowanym liderem w zakresie wdrażania innowacji produktowych – 30% firm. W gorzowskim innowacje produktowe wdraża jedynie 20% firm, jednak ponad połowa z nich jest innowacyjnym rozwiązaniem na skalę rynku. W zakresie wdrażania innowacji procesowych, nie ma znaczących różnic pomiędzy podregionami. W gorzowskim wdraża je 12%, a w zielonogórskim 10% firm.

W regionie najwięcej inwestują przedsiębiorcy z zielonogórskiego. W zeszłym roku, nawet co drugi z nich prowadził inwestycje. Zielonogórscy przedsiębiorcy to również liderzy w zakresie ilości wprowadzanych innowacji produktowych. Gorzowscy przedsiębiorcy natomiast wprowadzają mniej innowacji produktowych, ale jeśli już to zrobią to są one unikatowe na skalę rynku. Wygląda na to, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój innowacyjności w regionie, ugruntowując wiodącą pozycję zielonogórskich właścicieli drobnych firm. Już dziś, prawie co czwarty przedsiębiorca z zielonogórskiego chce korzystać z funduszy unijnych na innowacje. Wśród gorzowskich właścicieli odsetek ten jest niższy i wynosi 15% ? mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

W zielonogórskim 7% firm uważa innowacyjność za przewagę konkurencyjną, w gorzowskim odsetek ten wynosi 2%. Dla porównania, średnio w kraju 6% firm buduje pozycję rynkową w oparciu o innowacyjność.

W podregionie lubuskim 19% firm jest zainteresowanych skorzystaniem z funduszy unijnych na innowacje. Średnia dla kraju to 15%. Najwyższe zainteresowanie środkami unijnymi jest widoczne w podregionie zielonogórskim (22% firm), najniższe w podregionie gorzowskim (15% firm).

A to już wiesz?  MAN Polska: załamanie handlu ze Wschodem nie ograniczyło zakupów nowych ciężarówek

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu były innowacje.

*Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym  50 oznacza ?dużo gorzej?, 75 ? ?gorzej?, 100 ? ?ani lepiej, ani gorzej?, 125 ? ?lepiej?, 150 ? ?dużo lepiej?.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy