Biznes Gospodarka

Rynek hurtu aptecznego w Polsce obniża dynamikę wzrostu

W kolejnych 5 latach rynek hurtu farmaceutycznego zanotuje osłabienie średniej dynamiki wzrostu w porównaniu do lat 2007-2018. Przyczyny prognozowanego niższego wzrostu to m.in.: nasycanie rynku, niskie marże urzędowe i surowa polityka cenowa

Data publikacji: 2019-01-25
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Rynek hurtu aptecznego w Polsce obniża dynamikę wzrostu
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

W kolejnych 5 latach rynek hurtu farmaceutycznego zanotuje osłabienie średniej dynamiki wzrostu w porównaniu do lat 2007-2018. Przyczyny prognozowanego niższego wzrostu to m.in.: nasycanie rynku, niskie marże urzędowe i surowa polityka cenowa państwa.

Rynek hurtu aptecznego w Polsce obniża dynamikę wzrostu BIZNES, Gospodarka - W kolejnych 5 latach rynek hurtu farmaceutycznego zanotuje osłabienie średniej dynamiki wzrostu w porównaniu do lat 2007-2018. Przyczyny prognozowanego niższego wzrostu to m.in.: nasycanie rynku, niskie marże urzędowe i surowa polityka cenowa państwa.

Według raportu PMR „Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”, w kolejnych 5 latach na rynku hurtu farmaceutycznego dojdzie do osłabienia średniej dynamiki wzrostu w porównaniu do średniorocznego wzrostu o prawie 6% w latach 2007-2018. Przyczyną jest nasycanie się rynku, niskie marże urzędowe i surowa polityka cenowa państwa, jak również duża konkurencja, przepisy podatkowe oraz problemy z płynnością finansową w aptekach. PMR zauważa jednak czynniki dynamizujące rynek, przede wszystkim w specyficznych grupach leków, które zanotują wysoki wzrost.

 

4.5% wzrost wartości hurtowej sprzedaży do aptek w latach 2019-2024

Według najnowszych prognoz PMR, w latach 2019-2024 rynek sprzedaży hurtowej do aptek będzie rósł na poziomie średnio 4,5% rocznie pod względem wartości. W prognozowanym okresie nie przewidujemy istotnych zdarzeń jednorazowych (np. zmiany prawne), które mogłyby znacząco wpłynąć na dynamikę rynku.

Pozytywnie na rozwój rynku wpływać będą m.in. czynniki epidemiologiczne oraz rozwój Programu 75+. Motorami rozwoju rynku będą takie kategorie, jak leki hormonalne i leki stosowane w chorobach krwi i układu krwiotwórczego. W dłuższej perspektywie czasowej spodziewamy się również, że pozytywnie na rynek hurtowej sprzedaży do aptek będzie wpływać ograniczenie rozwoju sieci, a tym samym zmniejszenie ich siły przetargowej wobec hurtowni, co wiąże się ze wzrostem cen.

Na wyniki w kolejnych latach duży wpływ będą mieć również czynniki makroekonomiczne. Po przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w 2017 r. do 4,8%, w 2018 r. jego dynamika utrzymała się na podobnym poziomie. W kolejnych latach nastąpi jednak spowolnienie tempa wzrostu PKB. Warto jednak zauważyć, że jego dynamika nadal będzie kształtowała się na poziomie powyżej 3% (w pierwszych latach prognozy). Wysoka dynamika konsumpcji gospodarstw domowych, dobra sytuacja na rynku pracy i wzrost dochodu rozporządzalnego istotnie przyczynią się do wzrostu wartości rynku sprzedaży leków do aptek. Jednocześnie w horyzoncie prognozy spodziewane jest stopniowe spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji i płac oraz ustabilizowanie się bezrobocia.

A to już wiesz?  Mieszkania na wynajem to dobra inwestycja, zwłaszcza w Warszawie i Gdańsku. Oczekiwane średnie zyski to 4,3 proc.

Nie bez znaczenia pozostaje też czynnik demograficzny, a więc malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym oraz rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Wzrost udziału osób starszych, będących istotną grupą konsumentów leków, pozytywnie wpłynie na popyt, zwiększając tym samym wartość sprzedaży leków do aptek.

 

Wartość rynku hurtowej sprzedaży do aptek w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2019-2020

 

2019p

2020p

Wartość

31,81

33,12

Dynamika

4,6%

4,1%

s – szacunek; p – prognoza

Źródło: raport: „Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”, PMR, 2018

 

Przepisy, polityka refundacyjna i rosnąca konkurencja utrudnią działanie hurtowniom

Ogólnie rzecz biorąc, średnioroczna stopa wzrostu analizowanego rynku w nadchodzących 5 latach będzie niższa niż wynosił średni roczny wzrost wartości rynku hurtu aptecznego w latach 2007-2018 (prawie 6%, pomimo spadku o 7% w 2012 r.). Według PMR negatywnie na dynamikę rynku hurtu farmaceutycznego wpływać będą m.in.:

Polityka refundacyjna państwa w segmencie aptecznym skoncentrowana na lekach generycznych, co może prowadzi do znaczących spadków cen po wprowadzeniach leków generycznych na listy refundacyjne, których nie zrównoważy wzrost wolumenu sprzedaży.
Opóźnienia w regulowaniu należności przez apteki.
Przepisy ustawy o VAT regulujące sposób zapłaty za fakturę VAT zwany mechanizmem podzielonej płatności (split payment), które weszły w życie 1 lipca 2018 r. Może to doprowadzić do kłopotów z płynnością finansową hurtowni farmaceutycznych, które dotychczas korzystały z podatku VAT do czasu rozliczenia z urzędem skarbowym.
Poszerzanie portfolio tanich marek własnych przez czołowe hurtownie i sieci.

 

 

 

AUTOR

Monika Stefańczyk
Dyrektor działu doradztwa i analiz rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia PMR
[email protected]orporate.com

 

KONTAKT DLA MEDIÓW
Iwona Goraj
[email protected]
Mobile: +48 721 710 501

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Rynek hurtu aptecznego w Polsce obniża dynamikę wzrostu BIZNES, Gospodarka - W kolejnych 5 latach rynek hurtu farmaceutycznego zanotuje osłabienie średniej dynamiki wzrostu w porównaniu do lat 2007-2018. Przyczyny prognozowanego niższego wzrostu to m.in.: nasycanie rynku, niskie marże urzędowe i surowa polityka cenowa państwa.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

A to już wiesz?  Kontrole skarbowe ograniczyły szarą strefę na rynku paliwowym. To zachęca koncerny do inwestycji

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy