Biznes Gospodarka

Rynek HoReCa wciąż w rozkwicie

Data publikacji: 2019-03-13
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Rynek HoReCa wciąż w rozkwicie
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Rynek HoReCa w Polsce jest wart 30,9 mld zł według analizy PMR, co oznacza, że w 2018 r. wzrósł 7% rok do roku. Potwierdzeniem są dane zaprezentowane w raporcie PMR „Rynek HoReCa w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”.

Rynek HoReCa wciąż w rozkwicie BIZNES, Gospodarka - Rynek HoReCa w Polsce jest wart 30,9 mld zł według analizy PMR, co oznacza, że w 2018 r. wzrósł 7% rok do roku. Potwierdzeniem są dane zaprezentowane w raporcie PMR „Rynek HoReCa w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”.

Rynek HoReCa w Polsce jest wart 30,9 mld zł według analizy PMR, co oznacza, że w 2018 r. wzrósł 7% rok do roku. Nie dość, że tak wysoka dynamika utrzymuje się od trzech lat to wciąż, w związku z dobrą kondycją polskiej gospodarki oraz wzrostem krajowej konsumpcji, prognozy dla tego rynku są bardzo dobre. Potwierdzeniem są dane zaprezentowane w raporcie PMR „Rynek HoReCa w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”.
 

W ubiegłym roku utrzymała się wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, który napędzany był głównie przez silny popyt wewnętrzny. Obok nasilających się inwestycji, wspieranych przez rosnącą absorpcję środków unijnych, kluczową determinantą rozwoju pozostała konsumpcja gospodarstw domowych. Rekordowo niskie (i wciąż spadające) bezrobocie, mocno rosnące płace (wspierane przez rosnącą nierównowagę pomiędzy popytem a podażą pracy) oraz dochody ludności, jak również sprzyjające otoczenie makroekonomiczne miały korzystny wpływ na optymizm gospodarstw domowych, odzwierciedlając się w ich zwiększonej skłonności do konsumpcji. W efekcie, dynamika konsumpcji prywatnej pozostała silna, choć nieznacznie spowolniła w stosunku do 2017 r. (w wyniku m.in. efektu wysokiej bazy oraz wygasania wpływu impulsu w postaci wprowadzenia programu Rodzina 500+).

Pozytywne przełożenie na dochód rozporządzalny gospodarstw domowych miała stosunkowo niska inflacja (poniżej 2%). Choć ceny surowców energetycznych istotnie wzrosły (w stosunku do 2017 r.), wciąż dość wolno rosnące ceny w strefie euro jak i wyhamowanie dynamiki cen żywności ustabilizowały inflację. W rezultacie był to dobry okres dla rynku usług gastronomicznych.
 

Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku gastronomicznego (HoReCa) w Polsce, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018s

2019p

Wartość

25 132

26 957

28 908

30 931

32 864

Dynamika

5,2%

7,3%

7,2%

7,0%

6,2%

s – szacunek p – prognoza
Źródło: PMR, 2019

 

Badani podkreślają, że w 2018 częściej odwiedzali lokale gastronomiczne niż w 2017 roku (szczególnie osoby z dużych miast o dobrej sytuacji finansowej i wysokim tempie życia). Jedynie 13% wskazało, że bywało w lokalach gastronomicznych rzadziej niż w 2017 r.

 

Ocena częstości konsumpcji w lokalach gastronomicznych 2017-2018, styczeń 2019

Ogólnie mówiąc, proszę się zastanowić i wskazać, które stwierdzenie najbardziej do Pana(i) pasuje?

%

W 2018 r. zdecydowanie częściej jadałem/am w lokalach gastronomicznych niż w 2017 r.

45%

W 2018 r. zdecydowanie rzadziej jadałem/am w lokalach gastronomicznych niż w 2017 r.

13%

W 2018 r. nie zaobserwowałem/am zmian jeśli chodzi o częstość spożywania posiłków w lokalach.

42%

Uwzględniono bez braków danych, próba celowo-kwotowa
Źródło: PMR, 2019

 

Niemniej jednak, respondenci wciąż częściej podchodzą do konsumpcji poza domem jako do czegoś wyjątkowego niż czegoś regularnego (szczególnie starsi badani i osoby z mniejszych miejscowości). U większości badanych utrzymuje się również pogląd dotyczący wysokich cen za dobre jedzenie „na mieście”. Częściej co do tego przekonani są badani z najstarszej grupy wiekowej (powyżej 55 lat). Sami częściej też przyznają, że wydają dużo w przypadku wizyt w lokalach gastronomicznych.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Rynek Horeca w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024, https://www.mypmr.pro/products/rynek-horeca-w-polsce-2019

 

Autor:
Magdalena Szat, Senior Retail Analyst
[email protected]

Kontakt dla mediów:
Iwona Goraj, Content Manager
[email protected]

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Rynek HoReCa wciąż w rozkwicie BIZNES, Gospodarka - Rynek HoReCa w Polsce jest wart 30,9 mld zł według analizy PMR, co oznacza, że w 2018 r. wzrósł 7% rok do roku. Potwierdzeniem są dane zaprezentowane w raporcie PMR „Rynek HoReCa w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Circular Economy Package   #Deloitte   #gospodarowanie odpadami   #Komisja Europejska   #odpowiedzialność producentów   #Unia Europejska