makler Wiadomości branżowe

Fidelity wprowadza fundusze zabezpieczone do polskiego złotego

Fidelity Worldwide Investment, jedna z największych na świecie niezależnych firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi wprowadza na rynek 4 nowe fundusze zabezpieczone do złotówki (tzw. PLN hedged) - Fidelity Funds Global Strategic Bond Fund, Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund, Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund i Fidelity Funds Emerging Asia Fund.

Fundusze do tej pory dostępne były dla polskich inwestorów jedynie w euro i dolarach. Nowe jednostki hedgowane do złotówki będą przede wszystkim interesujące dla inwestorów z awersją do ryzyka związanego z kursami walut.

Fidelity Funds Global Strategic Bond Fund oferuje inwestorom gotowe rozwiązanie obligacji globalnych, mając na celu osiąganie ponadprzeciętnych, skorygowanych o ryzyko, absolutnych stóp zwrotu na każdym etapie cyklu rynkowego. Strategia funduszu obejmuje metodę zarządzania nieoczekiwanymi ryzykami w oparciu o proces budowy portfela i alokacji aktywów pozwalający na optymalne ograniczanie ryzyka spadków. - Poszukuję aktywów o niskiej zmienności w długim terminie, utrzymując niską korelację z innymi klasami aktywów, w szczególności z akcjami - tłumaczy Andy Weir, zarządzający funduszem.

Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund skupia się na sektorach charakteryzujących się zarówno wysoką dynamiką wzrostu w okresach ożywienia gospodarczego, jak i silnymi wskaźnikami opartymi na wartości księgowej. - Celem funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału za pomocą portfela inwestowanego głównie w akcje spółek na całym świecie, które umożliwiają inwestycje surowce, w nieruchomości, przemysł, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, energię, materiały i infrastrukturę. Dzięki konstrukcji funduszu środki są zabezpieczone przed inflacją - mówi zarządzający, Amit Lodha.

Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund inwestuje w akcje spółek działających w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, Bliskim Wschodzie oraz Afryce. ? Rynki wschodzące z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) charakteryzują się różnorodnością możliwości inwestycyjnych. Część z nich ma charakter strukturalny. W moim przekonaniu najlepszym sposobem na utrzymywanie i pomnażanie oszczędności naszych inwestorów jest inwestowanie w skoncentrowany portfel wysokiej jakości akcji pozwalających na znaczny łączny potencjał zwrotu, a jednocześnie, w przypadku których potencjał generowania zysków, wycena i solidny nadzór właścicielski pomagają w ochronie ich kapitału - mówi Nick Price, który zarządza funduszem.

Fidelity Funds Emerging Asia Fund inwestuje na nowych i szybciej rozwijających się rynkach azjatyckich - w tym w Chinach, Indiach, Malezji i Tajlandii. Fundusz umożliwia także inwestowanie w spółki z krajów takich jak Wietnam, Sri Lanka czy Bangladesz. Fidelity Emerging Asia Fund jest zarządzany przez Teera Chanpongsan?a. - Żyjemy w świecie dwóch prędkości. Różnica tempa wzrostu PKB w krajach wysoko rozwiniętych i w krajach wschodzących już jest znacząca, bierzemy ten proces pod uwagę przy ustalaniu współczynników wagowych dla poszczególnych składników portfela. Rynek chiński ma duży potencjał - mówi zarządzający. 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy