External Services: naliczanie płac dla Feroco S.A.

External Services z Grupy BCC pracuje dla Feroco S.A., jednego z liderów budownictwa komunikacyjnego w Polsce. Obsługa dotyczy naliczania wynagrodzeń i administracji płac w oparciu o system SAP HR.

External Services obsługuje proces naliczania wynagrodzeń dla niemal 400 pracowników Feroco S.A. Odpowiada m.in. za przygotowanie list wynagrodzeń, pasków płacowych, generowanie przelewów wynagrodzeń, sporządzanie raportów płacowych i okresowych rozliczeń oraz współpracę z zewnętrznymi podmiotami typu ZUS, US.

“Zdecydowaliśmy się na zmianę partnera w zakresie BPO ze względu na kompleksowość oferty External Services. Oprócz podstawowej usługi jaką jest naliczanie płac, otrzymaliśmy wzorcowy system SAP HR, który zintegrowaliśmy z SAP ERP i możemy rozwijać w przyszłości zgodnie z potrzebami biznesu.” – mówi Marcin Strzelczyk, członek zarządu i dyrektor finansowy Feroco S.A.

Istotnym elementem przejęcia naliczania płac w Feroco S.A. było wdrożenie wzorcowego rozwiązania SAP HR w zakresie kadr i płac. Projekt został zrealizowany przez External Services wspólnie z BCC, Partnerem Ekspertem SAP w obszarze HCM. Zrealizowane wdrożenie przełożyło się na rozszerzenie współpracy również w zakresie outsourcingu IT – Feroco S.A. korzysta z hostingu i administracji systemu SAP HR w Centrum Outsourcingowym BCC.

Feroco S.A. jest specjalistycznym przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, realizującym kompleksowo roboty z zakresu szeroko pojętego budownictwa komunikacyjnego. Oferuje usługi w zakresie budowy oraz modernizacji stacji i linii kolejowych, linii tramwajowych, obiektów inżynierskich, mostów i wiaduktów oraz dróg i autostrad. Spółka działa na polskim i europejskim rynku już 65 lat. Więcej informacji na: www.feroco.pl

Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=601345519

Related posts

Top