Wiadomości agencyjne Wiadomości branżowe

Apator rozważa współpracę strategiczną z innowacyjnymi firmami z branży

Apator, producent inteligentnych systemów opomiarowania, uważa prace nad tworzeniem nowych generacji produktów za kluczowe dla swojego rozwoju i konkurencyjności. Dlatego firma inwestuje we własne badania i rozważa przejęcia lub strategiczną współpracę z zagranicznymi przedsiębiorstwami, których prace badawcze mogą ją wspierać.

– Przyglądamy się kilku firmom technologicznym, które dysponują komplementarnymi technologiami z zakresu opomiarowania mediów mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Andrzej Szostak, prezes zarządu, dyrektor generalny Apatora. – Jeśli udałoby się nam w nie zainwestować lub je przejąć, to zaowocowałby to nie tylko pojawieniem się nowego produktu, lecz także uzyskaniem dostępu do nowych rynków, które bazują na tych technologiach, których my jeszcze nie mamy. Pozyskalibyśmy wtedy również ludzi, którzy tworzą te produkty, a oni zasililiby nasze działy R&D.

O ile Apator rozważa tego typu akwizycje, o tyle żadnej konkretnej nie wskazuje. Na razie są one bowiem na etapie na tyle wczesnym, że nie ujęto ich nawet w budżecie spółki na przyszły rok. Jak podkreśla prezes, na przełomie roku nie będzie jeszcze wystarczających przesłanek do tego, żeby którąkolwiek z tych transakcji w nim ująć.

Analitycy, inwestorzy, którzy często nas odwiedzają, wiedzą o tym, że prowadzimy rozmowy z różnymi firmami, które podobają się nam z tych czy innych względów, na temat których uważamy, że szybciej pozwolą nam zrealizować strategię, którą opublikowaliśmy. Zatem rozmowy są prowadzone, ale jest jeszcze za wcześnie na konkrety – zastrzega.

W działach R&D (Research and Development, badania i rozwój) Apatora pracuje około 100 osób, które zajmują się wszystkimi typami liczników produkowanych przez spółkę: obsługują zarówno opomiarowanie energii elektrycznej, jak i opomiarowania gazu, wody i ciepła.

– Spółka w tej chwili jest na etapie industrializacji czy komercjalizacji technologii otwartych, które już są na rynku podkreśla Andrzej Szostak. – Musimy to zrobić, by chronić swój rynek i stwarzać sobie nowe szanse sprzedaży naszych produktów w kraju i za granicą.

Na rynku liczników inteligentnych, które nie tylko mierzą zużycie, lecz także analizują jakość dostarczanych mediów i przekazują te dane dystrybutorowi, nadążanie za rozwojem technologii jest konieczne, by sprostać konkurencji.

– Nasz portfel projektów po stronie R&D jest głównie wypełniony tego typu zadaniami oraz dostosowaniem tych otwartych technologii do wymogów klientów na poszczególnych rynkach, bo nie są to rozwiązania, które sprzedaje się z półki czy z pudełka informuje  prezes Apatora. – To są rozwiązania bardzo zindywidualizowane, które mimo że mają wspólną platformę technologiczną, muszą być skonfigurowane pod konkretnego klienta.

Prezes Apatora podkreśla, że spółka inwestuje we własne działy R&I. Liczy też na to, że wraz z transakcjami, które planuje zrealizować, oraz organizowaną współpracą z firmami zagranicznymi, możliwości przedsiębiorstwa będą lepiej wykorzystane.

 – Liczę na to, że inne zespoły, które mamy na uwadze, zasilą skład naszych zespołów. Mam też nadzieję, że będziemy coraz bliżej się przyglądać realizowanym przez nas procesom pod kątem tego, co możemy robić sami, a co może być przedmiotem outsourcingu  – zaznacza.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy