Wiadomości branżowe

Wolontariusze Banku Pekao mimo pandemii niosą pomoc lokalnym społecznościom

Ponad 50 grantów na projekty zainicjowane przez wolontariuszy Banku Pekao S.A. każdy w wysokości do 4500 zł – tak w skrócie można podsumować II edycję konkursu „Jesteśmy blisko”. Tegoroczna inicjatywa z udziałem wolontariuszy nabrała szczególnego charakteru ze względu na pandemię koronawirusa. Pracownicy Banku udowodnili, że być blisko można nawet z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

W zeszłym roku, z okazji obchodów swojego 90-lecia, Bank Pekao S.A. zorganizował pierwszą edycję konkursu grantowego „Jesteśmy blisko”, w którym to pracownicy wskazywali jakie inicjatywy wolontariackie chcieliby zrealizować na rzecz lokalnych społeczności. Sukces przeprowadzonych w zeszłym roku projektów zaostrzył apetyt wolontariuszy na pomaganie, dlatego bank wraz ze swoją Fundacją im. dr. Mariana Kantona podjął decyzję o kolejnej edycji. Celem akcji jest wspieranie lokalnych inicjatyw z obszaru edukacji, kultury i sztuki, ekologii oraz ochrony zdrowia. Każdy pracownik może zgłosić projekt, zaangażować w niego koleżanki i kolegów i wspólnie walczyć o grant na realizację przedsięwzięcia. Pomysłodawcy tegorocznych inicjatyw dostosowali propozycje akcji do panujących warunków. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. organizacja wydarzeń sportowych, pomoc dla schronisk i przytulisk dla zwierząt, remont placówek edukacyjnych czy sadzenie drzew.

Pracownicy Banku Pekao S.A. z całej Polski pomagali potrzebującym i przeciwdziałali wykluczeniu przez kilka ostatnich tygodni. Tegoroczna edycja akcji ma szczególne znaczenie ze względu na pandemię COVID-19. Mieliśmy na uwadze, że część pomysłów będzie wymagać pewnej modyfikacji w związku z koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego. Trudna sytuacja wywołała niespodziewany efekt – wolontariusze chcieli pomagać jeszcze bardziej. Przezwyciężyliśmy trudności i wspólnie zrealizowaliśmy ponad 50 przedsięwzięć. Cieszymy się, że konkurs „Jesteśmy blisko” odbył się ponownie, a w związku z dużym zaangażowaniem wolontariuszy planujemy nadanie akcji cyklicznego charakteru – mówi Piotr Borowiec, Dyrektor Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A. i Prezes Zarządu Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona.

Konkurs „Jesteśmy blisko” został zainicjowany przez Banku Pekao S.A. i jego Fundację im. dr. Mariana Kantona. Tegoroczne zgłoszenia wolontariuszy stanowiły odpowiedzi na aktualne, lokalne potrzeby: m.in. w Koszalinie wolontariusze Banku Pekao S.A. zamontowali domki dla kotów na zimę, seniorzy z zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Otwocku otrzymali kącik biblioteczny wzbogacony o audiobooki, a lubelskie hospicjum dla dzieci koncentrator tlenu dla dzieci cierpiących na niewydolność oddechową.

Wspólne czynienie dobra pozwala wolontariuszom sprawdzić się w zupełnie nowych okolicznościach. Angażując się w działania dla wspólnego dobra, możemy się lepiej poznać i wzajemnie wspierać. Bank Pekao S.A. jest instytucją odpowiedzialną społecznie i nie pozostał  obojętny na los Polaków, szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Dzięki wsparciu inicjatyw pracowniczych możemy wywołać uśmiech na twarzach osób, którym pomagamy – mówi koordynująca przebieg konkursu grantowego Anna Strukowicz, Ekspert w Biurze Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej Banku Pekao S.A., koordynująca projekt.

Podczas tegorocznej edycji pracownicy realizowali projekty w małych grupach, z zachowaniem dystansu społecznego. Wolontariusze swoją postawą udowodnili, że mają otwarte oczy i serca wrażliwe na problemy społeczności, w których żyją.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy