Wiadomości branżowe

Statuetka ?Lidera Programu de minimis? dla Banku Pekao

15 września 2014 r. na konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego podsumowano 18 miesięcy realizacji rządowego programu gwarancji de minimis skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Bank Pekao został wyróżniony statuetką Lidera de minimis za realizację programu.Bank Pekao jest jednym z najaktywniejszych banków w programie. Od maja 2013 roku Bank

15 września 2014 r. na konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego podsumowano 18 miesięcy realizacji rządowego programu gwarancji de minimis skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Bank Pekao został wyróżniony statuetką Lidera de minimis za realizację programu.

Bank Pekao jest jednym z najaktywniejszych banków w programie. Od maja 2013 roku Bank udzielił ponad 7,1 tysiąca gwarancji de minimis o wartości 1,5 mld złotych. Natomiast, ogółem z całego programu w kraju skorzystało 65 tysięcy mikro, małych i średnich firm, a łączna wartość udzielonych gwarancji przekroczyła 13 mld złotych.

Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. Jest to pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa. Jest to także bezprecedensowy program w okresie transformacji polskiej gospodarki po roku 1989. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków kredytujących.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył
A to już wiesz?  ZUS wesprze przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii. Firmy czekają też na rozwiązania ze strony rządu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy