Wiadomości branżowe

Przedsiębiorcy ze Śląska liderami we wdrażaniu innowacji produktowych

Piąty już „Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm” Banku Pekao pokazał, że przedsiębiorcy z województwa śląskiego przodują we wprowadzaniu na rynek innowacji produktowych. Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął w tym regionie najwyższy historycznie poziom. W najlepszej kondycji są przedsiębiorstwa z podregionu gliwickiego, a w najgorszej z

Piąty już ?Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm? Banku Pekao pokazał, że przedsiębiorcy z województwa śląskiego przodują we wprowadzaniu na rynek innowacji produktowych. Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął w tym regionie najwyższy historycznie poziom. W najlepszej kondycji są przedsiębiorstwa z podregionu gliwickiego, a w najgorszej z sosnowieckiego.

W województwie śląskim widoczna jest poprawa nastrojów przedsiębiorców. Ogólny wskaźnik koniunktury osiągnął najwyższy historycznie poziom ? 96,7 pkt, czyli +2 pkt w stosunku do roku ubiegłego i jest nieznacznie wyższy niż średnio w całym kraju. W Polsce wskaźnik ten ma wartość 96,4 pkt, czyli o +3 pkt. więcej w ujęciu rocznym. Choć rok 2014 został oceniony poniżej średniej krajowej (na 93,4 pkt), właściciele mikro i małych firm są pozytywnie nastawieni wobec przyszłych 12 miesięcy. Mają nadzieję, że ocena kondycji ich przedsiębiorstw wzrośnie do 100,1 pkt. W Polsce wskaźnik ten ma osiągnąć średnio 99,1 pkt. Najbardziej optymistycznie nastawieni są respondenci z podregionu gliwickiego, a najbardziej sceptyczni z sosnowieckiego.

– W porównaniu z całą Polską, przedsiębiorcy ze Śląska są nieco bardziej zadowoleni ze swojej sytuacji. Sześć spośród ośmiu aspektów, które mają wpływ na ogólny wskaźnik koniunktury, zostało przez nich ocenione powyżej średniej krajowej. Nieznacznie gorzej zostało ocenione zatrudnienie ? 99,5 pkt w porównaniu z 99,8 pkt średnio dla kraju oraz oczekiwanie na zapłatę ? 96,3 pkt dla Śląska wobec 97 pkt średnio dla Polski – mówi Dariusz Chrastina z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu przegotowanego przez Bank Pekao były innowacje. Mikro i małe firmy ze Śląska wdrożyły zdecydowanie więcej innowacji niż średnio w całej Polsce. Śląscy przedsiębiorcy są liderami w innowacjach produktowych. W ostatnich 12 miesiącach, 31% przedsiębiorstw z województwa śląskiego wprowadziło na rynek innowację produktową, a 15% – procesową. Dla całej Polski odsetek ten wynosi odpowiednio: 26 i 13%. Najbardziej innowacyjny pod względem produktów jest podregion bielski (40%), a najmniej ? tyski (25%). Najwięcej ulepszeń procesowych wprowadził natomiast podregion sosnowiecki (18%), a najmniej – bytomski (10%). 91% ulepszeń finansowanych jest ze środków własnych. Tylko 15% śląskich przedsiębiorców, czyli tyle samo, co średnio w całym kraju, ma zamiar skorzystać z funduszu unijnych na lata 2014-2020.

A to już wiesz?  Grupa SMT zmienia zakres świadczonych usług i stawia na rozwój spółki zależnej iAlbatros dostarczającej hotelowe systemy rezerwacyjne. Za dwa tygodnie WZA w tej sprawie

– Jeśli chodzi o skalę innowacji, to zarówno w innowacji produktowej, jak i procesowej, zdecydowanie przoduje podregion częstochowski. Wskaźnik skali innowacyjnych firm jest tu o wiele wyższy niż średnia krajowa i wynosi 59% w przypadku innowacji produktowych i 53% – procesowych. W Polsce natomiast jest to odpowiednio: 39 i 29%. Innowacje to właśnie ten aspekt prowadzenia działalności gospodarczej, który bardzo pozytywnie wyróżnia śląskie firmy – mówi Dariusz Chrastina z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao.

Liczba inwestycji na Śląsku w dalszym ciągu spada. W ostatnich 12 miesiącach, 38% przedsiębiorców z mikro i małych firm wydało pieniądze na ten cel, czyli -1,4 p.p. mniej niż w roku ubiegłym. Najwyższy udział inwestycji odnotowano w podregionie rybnickim (53%), najniższy zaś w sosnowieckim (32%). W perspektywach na rok 2015 wydatki inwestycyjne ponoszone przez firmy mają spaść o -10 p.p.

Rok 2014 był kolejnym udanym rokiem dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Średnio w kraju, właściciele mikro i małych firm bardzo wysoko (na 104 pkt.) oceniają wysokość przychodów z tej części swojej działalności. Na Śląsku, wskaźnik ten jest nawet wyższy i wynosi 107 pkt. W porównaniu z poprzednim raportem, nastąpił w tym regionie wzrost przychodów o +3 pkt. Choć odsetek eksporterów jest tu nadal poniżej średniej krajowej, ich liczba wzrosła od ubiegłego roku z 8 do 12%. W 2015 r. więcej firm planuje prowadzić działalność eksportową, taką deklarację złożyło 14% przedsiębiorców z terenu województwa.

Raport Banku Pekao bada także bariery stojące przed przedsiębiorstwami. Właściciele firm zostali poproszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). W województwie śląskim najbardziej dokuczliwe są: szara strefa (3,02 pkt), zatory płatnicze (2,63 pkt) oraz obciążenia biurokratyczne (3,37 pkt). Średnia wartość barier w tym regionie nieznacznie wzrosła z 2,73 do 2,8 pkt. Natomiast w całej Polsce, wartość barier w 2014 r. wyniosła średnio 2,75 pkt.

A to już wiesz?  Coraz więcej miast zwalnia restauratorów z opłat za alkohol. W kieszeni wrocławskich przedsiębiorców zostanie ok. 2 mln zł

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu były innowacje.

 


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy