Wiadomości agencyjne Wiadomości branżowe

Private Equity Managers: W I półroczu zrealizowaliśmy 70 proc. prognozy. Jeśli powiodą się inwestycje zaplanowane na wrzesień i październik, nie wykluczamy jej podniesienia

Specjalizująca się w zarządzaniu funduszami spółka Private Equity Managers do końca czerwca br. zrealizowała około 70 proc. tegorocznej prognozy. Jeżeli powiodą się wszystkie inwestycje, to plan zostanie przekroczony. Firma ma pomysły na konsolidację w e-commerce, ale przedstawi je pod koniec roku. Dynamiczny rozwój tego sektora sprzyja wzrostowi przychodów funduszy, które są na nim znaczącym graczem.

Po I półroczu realizacja na poziomie 70 proc. celów wskazywałaby, że prognoza może ulec zmianie, ale wszystko zależy od inwestycji, które prowadzimy – wskazuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Cezary Smorszczewski, prezes zarządu spółki Private Equity Managers. – Jeżeli we wrześniu i październiku zrealizujemy to, co planujemy, niewykluczone, że w niektórych aspektach prognoza może ulec zmianie.

Private Equity Managers jest spółką holdingową Grupy PEManagers, specjalizującej się w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity (PE), w tym venture capital (VC).

Na razie trzymamy się tego, co obiecaliśmy w prospekcie emisyjnym raptem pięć miesięcy temu, i dajemy sobie szansę na dokończenie tego, co już zrobiliśmy – tłumaczy Cezary Smorszczewski. – Nasze aktywa rosną o 20-30 proc. rocznie, NAV (wartość aktywów netto – red.) na akcje naszego głównego partnera zwiększa się co roku o 20-30 proc.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Venture Capital (EVCA) w ubiegłym roku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej fundusze private equity/ venture capital zasiliły 290 firm (o 48 więcej niż w 2013 roku). Z tej grupy 78 spółek pochodziło z Polski. Wartość inwestycji w regionie wyniosła 1,3 mld euro. Z kolei Polska była w ubiegłym roku rekordzistką w regionie pod względem wyjść z inwestycji, które miały wartość prawie 530 mln euro.

Jako miejsce potencjalnych zakupów interesuje nas nie tylko Polska, lecz także cała Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja, Turcja oraz Niemcy albo szerzej DACH [Niemcy, Austria, Szwajcaria – red.] – deklaruje prezes Smorszczewski. – Na ostatnio przeprowadzone inwestycje wydaliśmy w pół roku w sumie prawie 400 mln zł w Austrii, Szwajcarii, we Włoszech, w Rosji oraz w mniejszym stopniu w Polsce. Planujemy także inwestycje z największymi podmiotami private equity w Niemczech, Rosji, Turcji, a także być może w Czechach bądź na szerzej rozumianym rynku CIS [państwa dawnego Związku Radzieckiego – red.]. To największe fundusze światowe.

Projektowana przez Ministerstwo Gospodarki zmiana ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jak ocenia prezes Private Equity Managers, może przyczynić się do rozwoju rynku PE/VE w Polsce.

– Czekamy na regulacje prawne – precyzuje Cezary Smorszczewski. – Jak zostaną podomykane, to chcielibyśmy stworzyć fundusz inwestujący w innowacyjne obszary gospodarki razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz innymi podmiotami, które wyraziły już zainteresowanie współpracą z nami. Chcielibyśmy, aby jego aktywa wyniosły około 100 mln euro. Innowacja niesie relatywnie wysokie ryzyko, najczęściej wdrożenia. Jeżeli inwestujemy w nowe technologie i są to środki VC, to patrzymy na komercjalizację projektu, tzn. w jakiej perspektywie i czy z dużym prawdopodobieństwem stwarza on możliwość wdrożenia w szerszej skali.

Jak wynika z ostatniego raportu badającej rynki w Europie Środkowej i Wschodniej firmy PMR, ubiegłoroczne przychody branży e-commerce wyniosły 27 mld zł i były o 3,5 mld zł wyższe niż rok wcześniej. Jedynie w Polsce, jak zauważają analitycy tej pracowni, obroty sektora zwiększają się w tempie przynajmniej 15 proc. w skali roku. Według Cezarego Smorszczewskiego w br. rynek zwiększy się o jedną trzecią do przeszło 30 mld zł.

To oznacza rozwój spółek z naszego portfela, zarówno na terenie Polski, jak i w innych krajach, wszystko dlatego, że mamy kilka miliardów złotych sprzedaży w internecie, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie spółki z naszej grupy – argumentuje szef Private Equity Managers. – Jesteśmy znaczącym graczem w tej branży i mamy pomysł na konsolidację w trzech obszarach. Ale chyba jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Sądzę, że na przełomie września i października będzie dobry moment, by wrócić do rozmowy na ten temat.

Od rozpoczęcia działalności w 1999 r. do końca czerwca ubiegłego roku fundusze zarządzane przez Grupę PEManagers, do której należy spółka, zrealizowały 64 projekty inwestycyjne, dokonały 31 całkowitych wyjść z inwestycji oraz sześć wyjść częściowych, osiągając średnioroczną wewnętrzną stopę zwrotu IRR (ang. Internal Rate of Return) netto w wysokości 23,84 proc.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy