Wiadomości branżowe

Lokata Wysokich Lotów w Banku BGŻ

W ofercie Banku BGŻ skierowanej do klientów firmowych pojawiła się nowa 3-miesięczna Lokata Wysokich Lotów. Jej oprocentowanie, niezależnie od zdeponowanej kwoty, wynosi 2,5 proc. w skali roku. Lokatę można otworzyć do 31 marca 2015 r.

3-miesięczna Lokata Wysokich Lotów skierowana jest do klientów instytucjonalnych, w tym rolników i organizacji non ? profit, którzy chcieliby korzystnie ulokować i szybko powiększyć nadwyżki finansowe.

? Nowa lokata Banku BGŻ to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, którzy chcieliby przede wszystkim bezpiecznie ulokować swoje oszczędności bez ponoszenia ryzyka. Z oferty mogą skorzystać nowi oraz obecni klienci Banku, którzy wniosą nowe środki, czyli takie które stanowią przyrost salda w stosunku do stanu środków zgromadzonych na koncie klienta na 8 lutego 2015 r. Minimalna kwota wymagana do jej otwarcia to tylko 2000 zł ? powiedział Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ.

Po zakończeniu okresu lokacyjnego, w przypadku braku innej dyspozycji odsetki dopisywane są do lokaty.

Lokata dostępna jest w blisko 400 oddziałach Banku.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy