Finanse LIFESTYLE

Duży wzrost poziomu zatrudnienia – rok rekordów w Nowoczesnej Gospodarce

Data publikacji: 2017-02-06
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Duży wzrost poziomu zatrudnienia – rok rekordów w Nowoczesnej Gospodarce
Kategoria: Finanse, LIFESTYLE

Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2016 rok 4,47% wzrostem zatrudnienia (vs. 2015 r.). Rekordowe zmiany w skali całego ubiegłego roku, odnotowano w IV kw.

Duży wzrost poziomu zatrudnienia – rok rekordów w Nowoczesnej Gospodarce Finanse, LIFESTYLE - Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2016 rok 4,47% wzrostem zatrudnienia (vs. 2015 r.). Rekordowe zmiany w skali całego ubiegłego roku, odnotowano w IV kw.

Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2016 rok 4,47% wzrostem zatrudnienia (vs. 2015 r.). Rekordowe zmiany w skali całego ubiegłego roku, odnotowano w IV kw. Wówczas pracę w najbardziej innowacyjnych spółkach w Polsce znalazło aż o 5,09% pracowników więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2016” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Wynik Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2016 r. (5,09%) był najwyższym wskaźnikiem wzrostu od IV kw. 2013 r.

Dominacja firm produkcyjnych

Zdecydowany prym w Nowoczesnej Gospodarce zarówno w IV kw., jak i w całym 2016 r. wiodły przedsiębiorstwa produkcyjne. Firmy tego segmentu w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku zwiększyły zatrudnienie o 7,92% względem analogicznego okresu 2015 r. Niemal identyczny wynik – 7,93% odnotowano w skali całego roku. Największy skok – rekordowy dla całej Nowoczesnej Gospodarki – w IV kw. 2016 r. zarejestrowano w dużych firmach produkcyjnych (powyżej 500 pracowników). Podmioty te odnotowały 8,33% wzrost zatrudnienia w ujęciu kwartalnym – dla porównania wzrost zatrudnienia w mniejszych firmach tego sektora wyniósł 5,98%.

W porównaniu do organizacji specjalizujących się w produkcji, ubiegły rok był nieco mniej pomyślny dla najbardziej innowacyjnych firm usługowych. Ogół tego segmentu odnotował wzrost zatrudnienia na poziomie 3,65% w IV kw., przy czym w skali całego roku wskaźnik był jeszcze nieco niższy i wyniósł 2,80%. Już dziewiąty kwartał z rzędu mieliśmy do czynienia z przewagą mniejszych podmiotów usługowych, które w okresie październik-grudzień 2016 r. stworzyły o 4,75% więcej miejsc pracy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zestawienie danych dotyczących obu segmentów Nowoczesnej Gospodarki w 2016 r. pokazuje, że przedsiębiorstwa produkcyjne zarejestrowały niemal 3-krotnie wyższy wzrost zatrudnienia niż te specjalizujące się w usługach. Jak wynika z danych zgromadzonych przez ADP, końcówka 2016 r. (okres od października do grudnia) charakteryzowała się bardziej dynamicznym wzrostem zatrudnienia w większych firmach (powyżej 500 pracowników). Odmienny trend zaobserwowano w skali całego roku, gdzie prym wiodły mniejsze firmy sektora Nowoczesnej Gospodarki.

Rok rekordów na całym rynku

Zgodnie z danymi GUS, ogół polskich przedsiębiorstw zarejestrował 3,1% wzrost zatrudnienia w IV kw., przy czym średnia dla całego roku osiągnęła poziom +2,92% ‒ co stanowi niemal trzykrotnie lepszy wynik niż ten odnotowany na koniec 2015 r. Zdecydowanie najniższa w całej historii raportów ADP była także średnia stopa bezrobocia. W skali całego roku wyniosła ona 8,95% ‒ jednak w IV kw. spadła do poziomu 8,23%[1]. Zgromadzone wyniki stanowią potwierdzenie dobrej koniunktury i harmonijnego rozwoju polskiej gospodarki.

Jak wynika z porównania danych ADP i GUS, firmy Nowoczesnej Gospodarki nadal utrzymują wyższą dynamikę zatrudnienia niż ogół polskich przedsiębiorstw i napędzają gospodarkę. Co jednak niezwykle istotne, rynek podąża śladem awangardy biznesu i konsekwentnie rozwija zatrudnienie – cały ubiegły rok pokazuje, iż nie jest to zaledwie jednorazowy „skok” wskaźników, a konsekwentnie rozwijany trend rynkowy. Warto podkreślić, iż w 2016 r. odnotowano również najmniejszą w historii raportów ADP różnicę w rozwoju Nowoczesnej Gospodarki i całego rynku – wyniosła ona w skali roku 1,55 punktu procentowego.

– Analizując i podsumowując miniony rok, możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że był to bardzo dobry okres zarówno dla Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogółu rynku. Firmy, które przez wiele lat wykorzystywały wyłącznie zasoby własne, coraz częściej korzystają z outsourcingu i doświadczenia zewnętrznych podmiotów – tworząc tym samym nowe miejsca pracy i zapotrzebowanie na nowoczesne usługi. Jednocześnie oszczędzają czas i zasoby, które mogą wykorzystywać w celu pozyskiwania nowych klientów i rozszerzania zakresu działalności. Rok 2016 to również rozwój zjawiska zwanego „rynkiem pracownika”. W styczniu 2016 r., kiedy stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 10,3 proc., niewiele osób spodziewało się, że na koniec roku wskaźnik ten spadnie aż o 2 punkty procentowe – powiedziała Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

Regularnie zwiększająca się liczba miejsc pracy, bezpośrednio wpływa na optymizm wśród pracowników, którzy zdecydowanie częściej niż jeszcze kilka miesięcy temu, decydują się na poszukiwanie nowych perspektyw rozwoju kariery zawodowej. Mają oni swoje określone wymagania i dzięki sprzyjającej sytuacji na rynku, w wielu przypadkach to oni stawiają warunki pracodawcom.

– W najbliższych miesiącach ten trend będzie się utrzymywał, a przed pracodawcami pojawią się jeszcze większe wyzwania związane nie tylko z rekrutacją specjalistów, ale także utrzymaniem największych talentów w firmie. Z całą pewnością wyzwaniem będzie również zaoferowanie pracownikom z pokolenia Millenials atrakcyjnych warunków rozwoju ich karier. Przedstawiciele tej grupy, która w coraz większym stopniu opanowuje rynek, mają inne wymagania, zdecydowanie wykraczające poza kwestie płacowe. Oczekują oni od pracodawców stworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi ich kreatywności, zapewnienia możliwości współpracy z renomowanymi markami przy prestiżowych projektach, a przede wszystkim zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Przed nami okres, w którym zarówno cały rynek, jak i zwłaszcza Nowoczesna Gospodarka będą się harmonijnie rozwijały. Na wzrost zatrudnienia w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach w Polsce będzie miało wpływ m.in. tworzenie kolejnych centrów usług wspólnych, rozkwit branży IT oraz coraz odważniejsze stawianie przez pracodawców na nowoczesne technologie.– podsumowała Magdalena Dacka.

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2016” jest siedemnastym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych.  Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2013 – Q4 2016, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami.  Próba badawcza to ponad 130 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca.  Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu.  Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.  Raport wzorowany jest na cenionym na całym świecie zestawieniu National Employment Report® przygotowywanym przez ekspertów ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics w USA. 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Duży wzrost poziomu zatrudnienia – rok rekordów w Nowoczesnej Gospodarce Finanse, LIFESTYLE - Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2016 rok 4,47% wzrostem zatrudnienia (vs. 2015 r.). Rekordowe zmiany w skali całego ubiegłego roku, odnotowano w IV kw.
Hashtagi: #Finanse #LIFESTYLE

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #finanse   #LIFESTYLE