Wiadomości branżowe

BANK BGŻ BNP PARIBAS ? połączenie dwóch komplementarnych banków

BANK BGŻ BNP PARIBAS ? połączenie dwóch komplementarnych banków

  

Bank BGŻ i BNP Paribas Bank Polska połączyły się, tworząc jedną z największych instytucji finansowych w Polsce ? Bank BGŻ BNP Paribas. Dzięki połączeniu dwóch komplementarnych banków z międzynarodowej Grupy BNP Paribas powstał większy i silniejszy bank z ofertą dopasowaną do wszystkich grup klientów.  Połączenie nastąpiło 30 kwietnia 2015 r. wraz z dokonaniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

?Formalne połączenie obu uzupełniających się banków oznacza powstanie nowej, silnej instytucji na polskim rynku. Bank BGŻ BNP Paribas czerpie z mocnych stron istniejącego już od 100 lat Banku BGŻ oraz BNP Paribas Banku Polska będącego od dawna częścią międzynarodowej grupy? ? mówi Józef Wancer, Prezes Banku BGŻ BNP Paribas. ?W wyniku fuzji powstał bank uniwersalny, który dysponuje ofertą dopasowaną do potrzeb różnych grup klientów, w tym klientów indywidualnych, z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również klientów korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego? ? dodaje Józef Wancer.

?Powstanie Banku BGŻ BNP Paribas daje nam możliwość dalszego rozwoju na perspektywicznym rynku bankowym w Polsce. Wierzymy, że Polska będzie się nadal rozwijać w szybkim tempie, a nowy bank, dzięki wsparciu i międzynarodowemu doświadczeniu Grupy BNP Paribas, będzie lepiej służył polskiej gospodarce oraz zwiększał swoje udziały, oferując klientom produkty i usługi najwyższej jakości? ? mówi zastępca Dyrektora Generalnego International Retail Banking BNP Paribas Jean-Paul Sabet, przewodniczący rady nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas. 

Połączenie nie wymaga od klientów dotychczasowego Banku BGŻ i byłego BNP Paribas Banku Polska żadnych działań. Umowy zawarte przez klientów z bankami pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów. Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie, aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN. 

W najbliższych miesiącach planowany jest rebranding oraz ujednolicenie oferty Banku BGŻ BNP Paribas. Na obecnym etapie banki działają jeszcze pod odrębnymi markami Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska. Zgodnie z planem, do końca 2016 r. nastąpi połączenie operacyjne prowadzące do powstania jednolitej organizacji.

Bank BGŻ BNP Paribas jest siódmym co do wielkości bankiem w Polsce z łącznymi aktywami na poziomie 63,6 miliarda złotych. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), jednak obecnie ? w związku z procesem połączenia ? obrót jego akcjami jest zawieszony. Zamiarem Banku jest niezwłoczne złożenie odpowiednich wniosków do GPW i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) w celu umożliwienia wznowienia obrotu akcjami.

Wyniki Połączonego Banku w 2014 r. pro-forma

 

Aktywa

63,6 mld PLN

Depozyty

46,8 mld PLN (+22% vs 2013)

Kredyty

49,8 mld PLN (+14% vs 2013)

Przychody

2,4 mld PLN

Koszty/Dochody (C/I)

68%

Wynik brutto

349 mln PLN

Całkowity wymóg kapitałowy

13,63%

 

Prezentacja dostępna jest tutaj.

 

 

 

 

 


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy