makler Wiadomości branżowe

Więcej, lepiej, efektywniej

W celu utrzymania zdolności produkcyjnych kruszyw w perspektywie długookresowej oraz optymalizacji kosztów wytwarzania KGHM Ecoren uruchomił nowoczesną linię technologiczną do produkcji kruszyw budowlanych, w szczególności drogowych. Jej

W celu utrzymania zdolności produkcyjnych kruszyw w perspektywie długookresowej oraz optymalizacji kosztów wytwarzania KGHM Ecoren uruchomił nowoczesną linię technologiczną do produkcji kruszyw budowlanych, w szczególności drogowych.

Jej wydajność wynosi 250 ton na godzinę. Układ technologiczny jest niezwykle elastyczny i umożliwia dowolne komponowanie struktury produkcji. W zależności od potrzeb otrzymywany jest materiał o odpowiedniej frakcji od 0-5,6 do 16-22. Linia jest dostosowana do przetwarzania hutniczych żużli pomiedziowych zarówno z pieców szybowych, jak i  zawiesinowych.

Roczna produkcja kruszyw w KGHM Ecoren wystarczyłaby do wybudowania 20 km szybkiej i luksusowej autostrady. Spółka od kilku lat z powodzeniem dostarcza kruszywa przedsiębiorstwom budowlanym, szczególnie w Polsce północno-zachodniej. Po realizacji inwestycji - budowy stacjonarnego zakładu przeróbczego do wzbogacania i klasyfikacji żużli pomiedziowych w oddziale w Głogowie oraz modernizacji układu technologicznego w oddziale w Legnicy, KGHM Ecoren przekształcił się z lokalnego producenta kruszyw w dostawcę mającego aspiracje zaspokoić potrzeby klientów z całej Polski. W tych zamierzeniach może również pomóc możliwość załadunku kruszyw na wagony, gdyż na terenie obu oddziałów znajdują się bocznice kolejowe.

Na bazie surowca wyprodukowanego przez firmę realizowano budowę m.in.: autostrady A2 i A4, drogi S3 czy obwodnicy Zielonej Góry, Sulechowa. Ecorenowe kruszywo służy też do produkcji asfaltu, a firma chce, aby było wykorzystywane również do produkcji betonu towarowego oraz podbudów szlaków kolejowych.

- Wybudowanie na terenie Huty Miedzi Głogów układu technologicznego do przerobu, wzbogacania i klasyfikacji żużli pomiedziowych to jedna z najważniejszych inwestycji naszej spółki ? mówi Janusz Adamczyk, prezes KGHM Ecoren. ? Ten projekt ma na celu dostosowanie produkcji kruszyw do potrzeb rynku związanych z rozbudową infrastruktury drogowej w Polsce. Da nam również szansę na znalezienie nowych kontrahentów realizujących dostawy betonu towarowego oraz produkujących prefabrykaty betonowe. Nasze kruszywa spełniają wymagania norm do budowy dróg oraz do betonów, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Nowoczesny, zautomatyzowany układ stacjonarny został opracowany przy współpracy fachowców z Oddziału  Produkcji  Kruszyw. W jego skład wchodzą światowej klasy kruszarki fińskiej firmy Metso Minerals oraz przesiewacze wyprodukowane w Łęczyckich Zakładach Górniczych ?Łęczyca?. Ta ostatnia firma odpowiadała za całość projektu wykonawczego i realizację inwestycji. Część budowlana układu technologicznego  została zrealizowana przez firmę PIEC-BUD Wrocław.

- Atutem naszego rozwiązania technologicznego jest jego duża prostota, która gwarantuje niezawodność działania ? mówi Włodzimierz Bem, dyrektor Oddziału Produkcji Kruszyw. ? Podział na dwa węzły produkcyjne umożliwia elastyczne zarządzanie produkcją. Dzięki temu czynności serwisowe i drobne awarie nie zagrażają ciągłości produkcji.

Nowy układ technologiczny zwiększa maksymalną zdolność produkcyjną oddziału w Głogowie do 750 tys. ton kruszyw rocznie, a jednocześnie zapewni stałą jakość produktów i większe bezpieczeństwo pracy. Głogowska linia jest całkowicie zautomatyzowana. Obsługa urządzeń odbywa się na monitorach dotykowych, a pracownicy przebywają w klimatyzowanej kabinie. Wszystkie maszyny są zasilane energią elektryczną. To ekologiczne rozwiązanie pozwala na zminimalizowanie emisji gazów spalinowych oraz znaczne korzyści ekonomiczne.

Produkowane przez KGHM Ecoren kruszywo jest ważnym elementem ekologicznej polityki KGHM Polska Miedź SA. To materiał powstający poprzez zagospodarowanie odpadów przemysłowych. Ecoren przerabia żużel szybowy, powstający w piecach hut w trakcie procesu wytapiania miedzi, na wartościowy surowiec przypominający składem chemicznym skały naturalne stosowane do budowy dróg: bazalt i gabro. Od wielu lat czołowe firmy budowlane przekonały się, że pomiedziowe kruszywa nie tylko dorównują tym naturalnym, ale często je przewyższają (np. twardość i odporność na ścieranie).

Obecnie przetwarzane są żużle z pieców szybowych, ale KGHM Polska Miedź SA prowadzi prace nad zmianą systemu produkcji hutniczej. Piece szybowe będą zastąpione przez bardziej ekonomiczny i ekologiczny piec zawiesinowy. Huta i KGHM Ecoren przygotowują wspólny projekt mający na celu dostosowanie produkcji kruszyw do zmienionej technologii. Jego zakończenie planowane jest na połowę 2014 roku. Jednak już obecnie uruchomiona linia technologiczna jest przystosowana do przeróbki zarówno żużli szybowych, jak i tych pochodzących z pieców  zawiesinowych.

KGHM Ecoren otrzymał na realizację projektu dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ? nowoczesny układ technologiczny zredukuje ilość emitowanych gazów spalinowych oraz pozwoli utrzymać przerób odpadowych żużli pomiedziowych, które w przeciwnym przypadku musiałyby być składowane na hałdach.

Nowa linia produkcyjna w Głogowie wytwarza następujące rodzaje kruszywa:

  • mieszanka drobna  0/5 mm 
  • czterech rodzajów grysów (od 5/8 mm do 16/22 mm)
  • mieszanka 0/31,5 mm.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy