makler Wiadomości branżowe

Sukces nowych technologii na polach KOV na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures po raz kolejny z powodzeniem stosuje nowoczesne technologie na Ukrainie. Po udanym pilotażowym programie szczelinowania hydraulicznego, dzięki któremu uzyskano komercyjną produkcję z odwiertów uznawanych dotąd za nieprodukcyjne przyszedł czas na wydobycie z dwóch horyzontów. Nowa strefa w odwiercie O-18 uzyskała komercyjne ilości gazu, kolejna strefa w odwiercie M-21 czeka na szczelinowanie. To pierwsza na Ukrainie operacja wydobycia z dwóch horyzontów.

Olgowskoje-18

Rozpoczęty w październiku 2011 r., już na początku listopada O-18 osiągnął planowaną głębokość 2.300 m. Po analizie obiecujących danych uzyskanych podczas wiercenia, został on pogłębiony do głębokości całkowitej 2.650 m oraz orurowany jako potencjalny odwiert produkcyjny. O-18 został podłączony do urządzeń wydobywczych z dziennym wydobyciem na poziomie 28,3 tys. m sześc. gazu.

Prace nad nową strefą, o grubości 13 m odbywały się bez konieczności ograniczenia przepływu gazu z odwiertu O-18. Pierwszym etapem było przestrzelenie, czyli perforacja strefy, które zostało wykonane za pomocą nowego urządzenia typu ?snubbing unit? należącego do ukraińskiej spółki KUB-Gas, w której KOV ma 70 proc. udziałów. Z tej nowej strefy uzyskano przepływ gazu na poziomie 19,8 tys. m sześc., który po dwugodzinnych testach przepływu obniżył się do ustabilizowanego poziomu 3,85 tys. m sześc. przy zastosowaniu zwężki o średnicy 3 mm.  Odwiert został następnie zamknięty w celu odbudowania ciśnienia. Analiza danych pomoże w określeniu czy złoże jest uszkodzone i czy potrzebne jest szczelinowanie. Tymczasem rozważana jest również kompresja dla odwiertu.

Makiejewskoje-21

M-21 osiągnął planowaną głębokość 2.210 metrów w pierwszym kwartale 2012 r. Na głębokości 1.450 metrów trafił na 6-metrową warstwę gazu, nazwaną strefą R8, oraz na drugą potencjalną strefę gazu R21tb - na głębokości 2.115 metrów. Przeprowadzone w czerwcu testy produkcyjne strefy R8 zakończyły się pomyślnie ? M-21 osiągnął przepływ w wysokości 85 tys. m sześc. gazu dziennie. Komercyjna produkcja z M-21 rozpoczęła się na początkowym poziomie 48 tys. m sześc. gazu dziennie, czyli ok. 34 tys. m sześc. gazu dziennie netto dla KOV.

Głębiej położona strefa, R21tb, która nie była dotąd testowana zdaje się zawierać ok. 10 metrów gazu. Po perforacji, za pomocą urządzenia typu ?snubbing unit? wydobycie z odwiertu M-21 jest prowadzone zarówno ze strefy R8, jak i R21tb. Zgodnie z interpretacją pozyskanych danych strefa R21tb okazała się stosunkowo cienka, więc zanim możliwe będzie komercyjne wydobycie gazu konieczne będzie zastosowanie szczelinowania, które zostało zaplanowane na I kwartał 2013 r.

?Pomyślne wykorzystanie naszego urządzenia typu ?snubbing unit? do przeprowadzenia przez nas pierwszego wydobycia z dwóch horyzontów to dla nas ważny krok. Zgodnie z wiedzą KOV jest to pierwsza tego typu operacja na Ukrainie. Pomimo tego, że szkolenie naszej załogi i uzyskanie stosownych urzędowych zezwoleń zajęło trochę czasu, wspaniale jest wdrożyć nową technologię i uzyskać dobre wyniki. Korzystając z okazji chciałbym podziękować zespołowi KOV i KUB-Gasu za poświęcenie i ciężką pracę oraz pogratulować im tego sukcesu. Urządzenie typu ?snubbing unit? jest wspaniałym narzędziem, które umożliwi nam dalsze zwiększanie produkcji z istniejących i kolejnych odwiertów? ? powiedział Tim Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV.

Zgodnie z oczekiwaniami produkcja z obydwu horyzontów w odwiertach O-18 i M-21 rozpocznie się w pierwszym kwartale 2013 r. Spółka jest przekonana, że wydobycie z dwóch horyzontów będzie opłacalną drogą do zwiększenia całkowitej produkcji z ukraińskich aktywów. Pomyślne wdrożenie programu wydobycia z dwóch horyzontów pozwoli KUB-Gasowi na zwiększanie produkcji z odwiertów, z których obecnie trwa wydobycie. W kolejce do wydobycia z dwóch horyzontów czeka już ponad 10 odwiertów. KOV przewiduje, że większość nowych odwiertów będzie objęta tą operacją.

***

Wydobycie z dwóch horyzontów umożliwia jednoczesne wydobycie gazu z dwóch stref. Stosowane jest w przypadku, gdy otwór wiertniczy wyposażony jest w orurowanie oraz sprzęt umożliwiający produkcję z dwóch oddzielnych stref.

Urządzenie typu ?snubbing unit? to wyspecjalizowana wiertnica serwisowa, która może rekonstruować odwierty pod ciśnieniem, bez potrzeby likwidacji istniejącej strefy produkcyjnej. Zatrzymanie przepływu z działającej strefy produkcyjnej, w szczególności takiej, która jest częściowo wyeksploatowana w wyniku wydobycia, może prowadzić do uszkodzenia strefy produkcyjnej i trwałej utraty zdolności do produkcji gazu.

Należące do KUB-Gasu urządzenie typu ?snubbing unit? zostało zbudowane dla tej spółki w Kanadzie i sprowadzone na Ukrainę w styczniu 2012 r. W związku z tym, że do jego transportu wystarczy zaledwie kilka ciężarówek, może być montowane i być gotowe do pracy znacznie szybciej niż konwencjonalne urządzenia serwisowe.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej pięciu obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy