Wiadomości branżowe

Społeczny StartUp, czyli o co właściwie chodzi w tej przedsiębiorczości społecznej?

Przełomowy, nowatorski i twórczy. W biznesie każdy taki pomysł może liczyć na wsparcie. Gorzej, jeśli idea nie dotyczy zarabiania pieniędzy, tylko rozwiązywania problemów i wdrażania zmian społecznych. Tu o wsparcie znacznie trudniej. Zmienić ma to nowy projekt, Społeczny StartUp, uruchomiony 15 kwietnia przez Fundację Ashoka, dzięki wsparciu UniCredit Foundation i we współpracy z Bankiem Pekao S.A.  Społeczny StartUp nie tylko wspiera innowacyjnych przedsiębiorców społecznych, ale także  przywraca pojęciu ?innowacyjny? właściwe znaczenie. 

Jimmi Wales, twórca Wikipedii, Frank Hoffman, niemiecki ginekolog zatrudniający niewidzące kobiety do wykrywania raka piersi w najwcześniejszych stadiach, Aureliusz Leżeński, którego piernikowy biznes uczy wychowanków pieczy zastępczej samodzielności i odpowiedzialności – to społeczni przedsiębiorcy, którzy, wraz z kilkoma tysiącami podobnych sobie innowatorów, są członkami międzynarodowej organizacji Ashoka wspierającej ich działalność. Osoby, które prowadzą podobne przedsiębiorstwa społeczne lub mają na nie dobry pomysł, mogą ubiegać się o dofinansowanie i wsparcie merytoryczne w ramach Społecznego StartUpu. 

?Rozpoczynamy od konkursu, w którym chcemy wyłonić 10 laureatów. Wygrać mogą organizacje, które potrafią udowodnić, że ich pomysły na przedsiębiorstwa społeczne są twórcze, nowe i prowadzą do konkretnych, odczuwalnych zmian społecznych. Chodzi o to, aby wybrane inicjatywy wskazywały na nieznane lub niedostatecznie wykorzystane dotąd rozwiązania, które w przyszłości mogą doprowadzić do zmian systemowych? – mówi Agata Stafiej-Bartosik, prezes polskiego oddziału Ashoka.

Projekt rusza 15 kwietnia tego roku i potrwa 12 miesięcy. Najciekawsze pomysły na biznes lub już działające, ale wymagające wsparcia przedsiębiorstwa społeczne otrzymają profesjonalne wsparcie doradcze, a także granty rozwojowe.  Patronat nad konkursem objęły portale egospodarka.pl, ekonomiaspoleczna.pl, CR Navigator oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Społeczny StartUp to odpowiedź na przygnębiające statystyki. Według raportu Komisji Europejskiej, Innovation Union Scoreboard z 2013 roku, Polska zajmuje 23 miejsce wśród 27 państw pod względem innowacyjnych rozwiązań, zarówno technologicznych, jak i gospodarczo-społecznych. To jednak wcale nie oznacza, że w Polsce nie ma ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych. To oznacza jedynie, że niektóre świetne pomysły nie otrzymały w odpowiedniej chwili odpowiedniego wsparcia. Konkurs Ashoki i Unicredit Foundation, realizowany we współpracy z Bankiem Pekao SA, może to zmienić. 

Międzynarodowa organizacja Ashoka od ponad 30 lat wyszukuje i na podstawie surowych kryteriów oceniających przedsiębiorczość, nowatorstwo, potencjał i standardy etyczne przyjmuje do swego grona najwybitniejszych przedsiębiorców społecznych działających w ponad 80 krajach, w tym w Polsce.  

Kompleksowe wsparcie takich przedsięwzięć nie byłoby jednak możliwe bez współpracy z liderami biznesu, którzy zapewniają kapitał nie tylko finansowy, ale także doradczy i edukacyjny. UniCredit Foundation, fundacja założona przez UniCredit w 2003 roku i działająca w 17 krajach europejskich, wspiera innowacyjne projekty o znaczącym oddziaływaniu  społecznym, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak mówi Maurizio Carrara, prezes UniCredit Foundation, ?w swoich działaniach UniCredit Foundation wybiera współpracę z doświadczonymi organizacjami specjalizującymi się w przedsiębiorczości społecznej. Celem tych wspólnych działań jest identyfikowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw mogących osiągać wysoki poziom oddziaływania społecznego dzięki tworzeniu miejsc pracy oraz innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie usług publicznych.?

Udział biznesu w takich projektach, jak Społeczny StartUp to przejaw zaangażowania społecznego biznesu w nowoczesnym wydaniu, którego skutki są długofalowe i niezwykle korzystne dla wszystkich stron: przedsiębiorcy społeczni lepiej rozumieją mechanizmy rządzące wolnym rynkiem, a biznes zyskuje nowych partnerów, kontrahentów i potencjalnych klientów. Wolontariat kompetencyjny ze strony pracowników dużych firm na rzecz społeczników to niewątpliwie jeden z najlepszych, a być może najlepszy sposób integrowania zespołów. Nic tak nie integruje różnych ludzi, jak wspólne pomaganie i rozwiązywanie problemów społecznych, których na co dzień wielu z nas nie dostrzega. A włączanie do aktywnego uczestnictwa w rynku grup z różnych przyczyn wcześniej zmarginalizowanych ma wymiar nie tylko społeczny i humanitarny, ale także gospodarczy.

Aby uzyskać więcej informacji o projekcie Społeczny StartUp Ashoki i UniCredit Foundation we współpracy z Bankiem Pekao SA prosimy odwiedzić stronę www.spolecznystartup.pl lub skontaktować się z Beatą Kenig pod numerem +48 502 263 929, e-mail: [email protected]

Więcej informacji o Fundacji Ashoka i jej działaniach udziela Agata Stafiej-Bartosik pod numerem +48 503 703 380, e-mail: [email protected]  

Więcej informacji o UniCredit Foundation udziela Luca Mantoan pod numerem +39 335 186 5357, e-mail [email protected] (rozmowa w języku włoskim lub angielskim)


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy