Biznes Gospodarka

Raport „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie” – wyniki

Raport „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie” – wyniki
O 65% wzrósł poziom znajomości, o 72% - adopcji BIM w Polsce w grupie architektów i projektantów. Rośnie też wiedza wśród inwestorów i wykonawców – wynika z raportu „BIM, współpraca, chmura w polskim

Data publikacji: 2019-10-24
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Raport „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie” – wyniki
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

O 65% wzrósł poziom znajomości, o 72% – adopcji BIM w Polsce w grupie architektów i projektantów. Rośnie też wiedza wśród inwestorów i wykonawców – wynika z raportu „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”.

Raport „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie” - wyniki BIZNES, Gospodarka - O 65% wzrósł poziom znajomości, o 72% - adopcji BIM w Polsce w grupie architektów i projektantów. Rośnie też wiedza wśród inwestorów i wykonawców – wynika z raportu „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”.

Przedstawiciele 287 firm z branży architektoniczno-budowlanej wzięli udział w badaniu pod tytułem „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”. Raport, który powstał na bazie wyników tego badania, dostarcza informacji o najważniejszych elementach dotyczących BIM w Polsce – świadomości i adopcji, ocenie wpływu na procesy i koszty, mówi o barierach i perspektywach. Nowym elementem raportu są dane nt. chmury w polskim budownictwie. Badanie na zlecenie Autodesk zrealizował Instytut Kantar Polska. Patronat honorowy nad badaniem objęli: Polski Związek Firm Deweloperskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

 

Raport pokazuje, że BIM staje się coraz popularniejszy na polskim rynku architektonicznym i budowlanym. Wśród architektów – grupa badana w 2015 i 2019 – można zauważyć wyraźny wzrost zarówno świadomości – 76% w 2019 w porównaniu do 46% w 2015, jak i korzystania z BIM w pracy zawodowej – 43% w 2019 w porównaniu do 25% w 2015. Świadomość BIM jest niższa w grupie firm budowlanych (19,6%) oraz wśród inwestorów (16%). Przy czym respondenci zgodnie oceniają, że świadomość wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny rośnie. Jedynym wyjątkiem są legislatorzy, gdzie poziom wiedzy, według ocen badanych, spadł.   

 

Korzyści wynikające z zastosowania BIM to przede wszystkim tworzenie projektów lepszej jakości, redukcja liczby błędów, w szczególności na etapie realizacji inwestycji. Wysoko oceniana jest komunikacja, lepsze zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony. Zdaniem ponad 51% respondentów, zastosowanie BIM obniża koszty w całym procesie powstawania i życia budynku.

A to już wiesz?  Ile, komu i na co dajemy?

 

Bariery związane z wykorzystaniem BIM w Polsce pozostają takie same jak wymieniane w 2015 roku, chociaż niemalże w każdym przypadku respondenci uważają je obecnie za mniej istotne. Najczęściej wskazywano na niski poziom wiedzy nt. BIM, zbyt niskie ceny projektów na polskim rynku, niską świadomość korzyści wśród inwestorów, a także brak wspólnych standardów działania i wykwalifikowanych w obszarze BIM kadr.

 

Wśród działań potrzebnych do zwiększania zakresu wykorzystania BIM w Polsce wymieniane są przede wszystkim: budowanie świadomości inwestorów na temat możliwości wykorzystania danych gromadzonych w procesie zgodnym z BIM, opracowanie polskich standardów i zmiany w przepisach prawnych. Każdy z tych czynników wymieniany jest częściej niż 4 lata temu, co świadczy o rosnących potrzebach.

 

Respondenci wyraźnie widzą korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań chmurowych, w tym łatwiejszą współpracę i komunikację stron zaangażowanych w projekt, swobodny dostęp do danych z dowolnego miejsca, lepszy dostęp do informacji na każdym etapie projektu, czy też szybszą realizację projektów. Wykorzystanie chmury jest jednak w początkowej fazie, deklaruje je 23%. respondentów, przy czym jest to wprost zależne od zasięgu geograficznego firm – w firmach globalnych 55%, w firmach lokalnych tylko 12,2%.

 

„Inicjatywa Autodesk, mająca na celu określenie, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o BIM w Polsce, została poparta przez organizacje i instytucje branżowe. Świadczy to o potrzebie rozmowy i konieczności pogłębiania świadomości tej metodyki w naszym kraju. Jestem przekonany, że badanie będzie impulsem do szerszej debaty i edukacji rynku w zakresie BIM.” – mówi Przemysław Nogaj, AEC Territory Sales Executive, Autodesk.

 

Informacje o badaniu

Badanie na zlecenie Autodesk realizował Instytut Kantar Polska. Zostało ono przeprowadzone na próbie 287 firm z branży architektoniczno-budowlanej (pracownie architektoniczne, firmy budowlane, zajmujące się realizacją inwestycji, inwestorzy prywatni – deweloperzy i publiczni, firmy zarządzające nieruchomościami). Badanie zrealizowane zostało za pomocą techniki mix mode (CATI, CAWI) z wykorzystaniem jednolitego narzędzia badawczego – kwestionariusza. Badanie jest kontynuacją podobnego pomiaru przeprowadzonego w 2015 roku. W związku z tym możliwa jest analiza porównawcza części danych oraz ocena zmian na przestrzeni ostatnich 4 lat w obszarze rozwoju BIM w Polsce. Patronat honorowy nad badaniem objęli: Polski Związek Firm Deweloperskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

A to już wiesz?  Notowania ropy wpływają na ceny innych surowców. Tanieją też biokomponenty

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Raport „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie” - wyniki BIZNES, Gospodarka - O 65% wzrósł poziom znajomości, o 72% - adopcji BIM w Polsce w grupie architektów i projektantów. Rośnie też wiedza wśród inwestorów i wykonawców – wynika z raportu „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy