Wiadomości branżowe

Przedsiębiorcy z Podlasia najsłabiej odczuwają bariery w biznesie

Piąty już „Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm” Banku Pekao pokazał, że bariery prowadzenia biznesu są najmniej dokuczliwe w województwie podlaskim. Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął w tym regionie najwyższy historycznie poziom. Ubiegły rok najlepiej ocenili przedsiębiorcy z podregionu suwalskiego, z kolei perspektywy najbliższych 12 miesięcy najlepiej oceniają właściciele firm z podregionu białostockiego. Podlaskie mikro i małe firmy zarówno ubiegły rok, jak i perspektywy na nadchodzące 12 miesięcy, oceniają trochę lepiej niż przedsiębiorcy z całej Polski. Ogólny wskaźnik koniunktury pokazujący nastroje właścicieli najmniejszych firm, osiągnął na Podlasiu najwyższy poziom w całej pięcioletniej historii badania i wynosi 96,7 pkt. To o +1,8 pkt więcej niż w roku ubiegłym. Wskaźnik ten jest także nieznacznie wyższy (+0,3 pkt) niż średnio w całym kraju - dla Polski wynosi on bowiem 96,4 pkt. Rok 2014 został oceniony przez podlaskich przedsiębiorców na 94,2 pkt (średnio w Polsce – 93,7 pkt). Są oni także pozytywnie nastawieni wobec roku następnego i deklarują, że kondycja ich firm wzrośnie do

Piąty już ?Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm? Banku Pekao pokazał, że bariery prowadzenia biznesu są najmniej dokuczliwe w województwie podlaskim. Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął w tym regionie najwyższy historycznie poziom. Ubiegły rok najlepiej ocenili przedsiębiorcy z podregionu suwalskiego, z kolei perspektywy najbliższych 12 miesięcy najlepiej oceniają właściciele firm z podregionu białostockiego.

Podlaskie mikro i małe firmy zarówno ubiegły rok, jak i perspektywy na nadchodzące 12 miesięcy, oceniają trochę lepiej niż przedsiębiorcy z całej Polski. Ogólny wskaźnik koniunktury pokazujący nastroje właścicieli najmniejszych firm, osiągnął na Podlasiu najwyższy poziom w całej pięcioletniej historii badania i wynosi 96,7 pkt. To o +1,8 pkt więcej niż w roku ubiegłym. Wskaźnik ten jest także nieznacznie wyższy (+0,3 pkt) niż średnio w całym kraju – dla Polski wynosi on bowiem 96,4 pkt. Rok 2014 został oceniony przez podlaskich przedsiębiorców na 94,2 pkt (średnio w Polsce ? 93,7 pkt). Są oni także pozytywnie nastawieni wobec roku następnego i deklarują, że kondycja ich firm wzrośnie do 99,2 pkt. W Polsce wskaźnik ten ma osiągnąć średnio 99,1 pkt. Ubiegły rok został najlepiej oceniony w podregionie suwalskim, a najgorzej w łomżyńskim. Najlepsze perspektywy na rok 2015 mają natomiast przedsiębiorcy z Białegostoku i okolic (deklarują wzrost do 100,3 pkt).

– Na tle kraju, przedsiębiorcy z Podlasia lepiej oceniają sytuację firm. Większość aspektów, które mają wpływ na ogólny wskaźnik koniunktury, m.in. sytuację firmy, jej przychody czy zatrudnienie ocenili powyżej średniej krajowej. Jedynie sytuacja w branży oraz dostęp do finansowania jest poniżej średniej krajowej – mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao.

Przedsiębiorcy z terenów podlaskich mniej niż w innych częściach kraju, odczuwają bariery związane z prowadzeniem biznesu. Właściciele firm zostali poproszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). W województwie podlaskim bardziej dokuczliwe są tylko koszty pracy (3,8 pkt) i przepisy prawne (3,34 pkt) oraz nieznacznie obciążenia biurokratyczne (3,26 pkt). Natomiast mniej zauważalne, niż średnio w kraju, są: szara strefa, problem z popytem czy dostęp do programów pomocowych.

A to już wiesz?  Gekoplast jeszcze w tym roku przejdzie na rynek główny GPW. Inwestycja w nową linię produkcyjną pozwoli na poszukiwanie nowych kontrahentów, także za granicą

– Podlaskie ma najniższy wskaźnik barier w Polsce. Średnia ich wartość w tym regionie od dwóch lat wyraźnie maleje. W 2014 r. wyniosła 2,51 pkt, w roku ubiegłym zaś 2,88 pkt. Natomiast w całej Polsce, wartość barier w ostatnich 12 miesiącach. wynosiła średnio 2,75 pkt. Oznacza to, że podlascy przedsiębiorcy najlepiej z całej Polski oceniają warunki do prowadzenia biznesu – mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao.

W 2014 r. wzrosła liczba przedsiębiorstw zajmujących się eksportem. Średnio w kraju, właściciele mikro i małych firm bardzo wysoko (na 104 pkt.) oceniają wysokość przychodów z tej części swojej działalności, a ich odsetek wynosi 13%. W województwie podlaskim, choć odsetek eksporterów wzrósł w 2014 r. z 9,6 do 13,4%, to zmalały przychody firm z eksportu wyrobów lub usług ? ze 105,9 do 101,2 pkt. W nadchodzących 12 miesiącach, liczba firm handlujących z zagranicą ma się nie zmienić.

Coraz więcej właścicieli mikro i małych firm z podlaskiego ponosi wydatki inwestycyjne. Odsetek przedsiębiorstw inwestujących w ciągu ostatniego roku wynosi 41,1%, czyli o +4,3 p.p. więcej w porównaniu z poprzednim badaniem. Mimo to, skala nakładów nie jest duża ? dominują inwestycje rzędu 100 tys. zł. W podregionie białostockim inwestycje prowadzi najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 44%.

Podlaskie mikro i małe firmy wdrażają mniej innowacji w porównaniu ze średnią krajową – innowacje produktowe wdraża 22% firm (średnio w kraju 26%), a procesowe 9% (średnio w kraju 13%). Pomimo to, skala wdrażanych innowacji jest o wiele większa niż średnia w Polsce ? wynosi bowiem 56% dla innowacji produktowej (36% średnio w kraju) i 61% dla innowacji procesowej (29% średnio w kraju). Paradoksem jest, iż odsetek firm wdrażających innowacje produktowe jest najniższy w podregionie białostockim (18%), a skala innowacyjności jest tam największa (65%).

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu były innowacje.

A to już wiesz?  W dobie koronawirusa wzrosła produkcja opakowań dla przemysłu spożywczego i farmacji. Zmniejszyły się dostawy dla przemysłu, AGD i RTV


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy