Wiadomości branżowe

Polski farmer to nowoczesny tradycjonalista

Współczesny rolnik ceni sobie stabilizację i bezpieczeństwo. Jest wierny tradycyjnym wartościom, a decyzje dotyczące gospodarstwa podejmuje wspólnie z rodziną. Jednocześnie jest osobą nowoczesną, chętnie korzystająca z Internetu i urządzeń mobilnych – wynika z badania Agribus, przeprowadzonego na zlecenie Banku BGŻ, przez firmę Martin&Jacob.– Już od 7 lat wspólnie z firmą Martin&Jacob analizujemy zmiany zachodzące wśród polskich farmerów. Przy każdej kolejnej edycji badania, okazuje się, że ta grupa coraz bardziej intryguje tempem zmian i dostosowaniem do nowoczesnego świata – powiedział Bartosz Urbaniak, dyrektor Zarządzający ds. Agrobiznesu i MSP. Dodał, że badania pozwalają nam poznać rzeczywiste potrzeby i preferencje naszych aktualnych i potencjalnych klientów oraz przygotowywać rozwiązania dopasowane do ich oczekiwań. – Efektem naszych działań jest stale rosnącą liczba klientów. Udziały rynkowe Banku BGŻ w wolumenach farmerów wynoszą prawie 30 proc. – podkreśla Bartosz Urbaniak.Badanie Agribus pokazuje, jak na przestrzeni kilku ostatnich lat, zmienił się profil polskiego farmera. Ważną rolę w tych zmianach odgrywa

Współczesny rolnik ceni sobie stabilizację i bezpieczeństwo. Jest wierny tradycyjnym wartościom, a decyzje dotyczące gospodarstwa podejmuje wspólnie z rodziną. Jednocześnie jest osobą nowoczesną, chętnie korzystająca z Internetu i urządzeń mobilnych ? wynika z badania Agribus, przeprowadzonego na zlecenie Banku BGŻ, przez firmę Martin&Jacob.

? Już od 7 lat wspólnie z firmą Martin&Jacob analizujemy zmiany zachodzące wśród polskich farmerów. Przy każdej kolejnej edycji badania, okazuje się, że ta grupa coraz bardziej intryguje tempem zmian i dostosowaniem do nowoczesnego świata ? powiedział Bartosz Urbaniak, dyrektor Zarządzający ds. Agrobiznesu i MSP. Dodał, że badania pozwalają nam poznać rzeczywiste potrzeby i preferencje naszych aktualnych i potencjalnych klientów oraz przygotowywać rozwiązania dopasowane do ich oczekiwań. ? Efektem naszych działań jest stale rosnącą liczba klientów. Udziały rynkowe Banku BGŻ w wolumenach farmerów wynoszą prawie 30 proc. ? podkreśla Bartosz Urbaniak.

Badanie Agribus pokazuje, jak na przestrzeni kilku ostatnich lat, zmienił się profil polskiego farmera. Ważną rolę w tych zmianach odgrywa Internet, który traktowany jest jako narzędzie do poszukiwania różnego rodzaju informacji i stanowi wiarygodne źródło wiedzy.

Digitalizacja rolnictwa

Wyniki badania pokazują wyraźny wzrost liczby rolników korzystających z dobrodziejstw globalnej sieci informatycznej. Ponad 70 proc. ankietowanych korzysta z Internetu i przewiduje się, że ta liczba będzie jeszcze wzrastać. Większość osób z tej grupy chętnie korzysta z internetowych serwisów branżowych o tematyce rolniczej. Co czwarty rolnik właśnie w sieci poszukuje informacji potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa i traktuje je, jako wiarygodne źródło informacji. Ponad 60 proc. farmerów posiada wykształcenie rolnicze, z czego większość ma wykształcenie minimum średnie i to sprawia, że są otwarci na używanie urządzeń mobilnych. Ponad połowa rolników korzysta z Internetu przy pomocy laptopa, a co trzeci farmer posługuje się smartfonem.

Czego rolnicy szukają w sieci

Połowa zapytanych rolników w Internecie śledzi ceny płodów rolnych i środków produkcji. Niewiele mniej poszukuje tam różnych informacji branżowych, takich jak: notowania cen, działania Agencji Rynku Rolnego czy rządu. To narzędzie jest także chętnie wykorzystywane przy zakupie maszyn i urządzeń. Ok. 40 proc. zapytanych rolników przegląda w sieci oferty producentów maszyn, pasz czy środków ochrony roślin. Wyniki raportu pokazują, jak bardzo zmienia się rola Internetu. Rolnicy korzystają z niego również w celu wymiany doświadczeń z innymi farmerami i to nie tylko w kraju, ale także za granicą. Internet stanowi zatem doskonałą platformę komunikacji dla tej grupy odbiorców.

A to już wiesz?  W 2020 roku Polacy zaciągnęli o prawie 1/5 mniej kredytów. Mieszkaniowe i ratalne okazały się odporne na kryzys związany z pandemią

Więcej niż połowa przedstawicieli branży rolnej ocenia swoją sytuację finansową, jako dobrą lub bardzo dobrą. Co czwarty pytany posiada nadwyżki finansowe. Wydatki związane z pracami rolniczymi i prowadzeniem gospodarstwa rolnego są niemalże dwa razy większe niż wydatki na bieżące potrzeby. 90 proc. polskich farmerów ma obawy związane z wprowadzeniem embargo. Ponad 80 proc. uważa, że to ma wpływa na ich decyzje finansowe i sytuację gospodarstwa oraz na polskie rolnictwo.

? Rolnicy niezmiennie hołdują tradycyjnym wartościom ? to element stały od lat. Jako najważniejszy warunek udanego życia wskazują zdrowie, udane małżeństwo i dzieci. System wartości rolników jest więc zbieżny z systemem wartości reprezentowanym przez większość Polaków. Warto jednak zauważyć, że pomimo swojej tradycyjności, rolnicy coraz chętniej otwierają się ku nowoczesnym rozwiązaniom i skłaniają się do korzystania z innowacyjnych technologii ? powiedziała dr Aneta Uss-Lik z Martin & Jacob.

Decyzje dotyczące gospodarstwa podejmowanie są w gronie rodziny. Ponad połowa rolników po przejściu na emeryturę swój majątek planuje przekazać dzieciom.

Mimo, że stale przybywa rolników ?w sieci?, to nadal wielu z nich korzysta z tradycyjnych mediów, takich jak: telewizja (96 proc.), radio (68 proc.) i prasa branżowa (62 proc.)

Farmer w banku

Polscy rolnicy potrzebują banku, któremu ufają i który daje im poczucie bezpieczeństwa. Przy wyborze banku przede wszystkim szukają informacji o produktach i jego ofercie w Internecie. Wybierając idealny bank zwracają uwagę na kilka elementów: co trzeci badany wskazuje na bezpieczeństwo i zaufanie do banku. Bardzo ważna jest też lokalizacja placówki, a także atrakcyjne ceny produktów i usług bankowych.

Połowa rolników w oddziale banku dokonuje przelewów, sprawdza saldo konta i historię transakcji. Podobnie przedstawiają się statystyki dotyczące korzystania z kanałów elektronicznych. Co druga operacja bankowa jest już realizowana w kanałach bankowości elektronicznej.

A to już wiesz?  Pioneer Pekao Investment Management SA będzie zarządzał portfelem Pracowniczego Funduszu Emerytalnego TP

Informacje o badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 24 października 2014 do 24 listopada 2014 przez firmę Martin & Jacob na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie. Wzięło w nim udział 1005  gospodarstw rolnych o areale powyżej 15  hektarów użytków rolnych. Badanie Agribus składa się z dwóch części. Pierwsza to tzw. omnibus. Zawiera zestaw pytań opisujących badane gospodarstwa rolne i domowe oraz psychograficzną charakterystykę producentów rolnych w grupie obszarowej powyżej 15 ha użytków rolnych. W tej części badania rolnicy wypowiadają się na temat ich własnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Zbierane są również dane dotyczące popularności wśród nich mediów drukowanych i elektronicznych. Druga część jest indywidualnie skonstruowana na potrzeby Banku BGŻ, dotyczy zagadnień związanych z korzystaniem przez respondentów z usług bankowych.

 


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy