Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao Investment Management SA będzie zarządzał portfelem Pracowniczego Funduszu Emerytalnego TP

Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) zawarł umowę o zarządzanie portfelem Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej. Umowa została zawarta w związku z planowaną zmianą sposobu inwestowania Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej (PFE TP) - z lokowania aktywów poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa SFIO Telekomunikacji Polskiej (SFIO TP) - na rzecz bezpośrednich

Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) zawarł umowę o zarządzanie portfelem Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej.

Umowa została zawarta w związku z planowaną zmianą sposobu inwestowania Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej (PFE TP) - z lokowania aktywów poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa SFIO Telekomunikacji Polskiej (SFIO TP) - na rzecz bezpośrednich inwestycji w instrumenty finansowe takie jak akcje i obligacje. Aktywa funduszu SFIO Telekomunikacji Polskiej trafią do portfela inwestycyjnego zarządzanego przez PPIM, spółkę zarządzającą m.in. funduszami pierwszego w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych ? Pioneer Pekao TFI.

? Operacja zamiany aktywów PFE TP z jednostek uczestnictwa SFIO TP na rzecz bezpośrednich inwestycji w instrumenty finansowe jest spowodowana planem optymalizacji modelu zarządzania. Ponadto uważamy, że docelowo obniżymy w ten sposób koszty, jakie ponoszą członkowie naszego funduszu. Powierzenie zarządzania tym portfelem aktywów naszego funduszu spółce Pioneer Pekao Investment Management to wynik naszej długoletniej współpracy oraz pozytywnej oceny Pioneera jako firmy zarządzającej ? mówi Janusz Szreder, prezes zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej SA.

Fundusz SFIO Telekomunikacji Polskiej został utworzony przez Pioneer Pekao w 2001 roku na wyłączne potrzeby PFE TP. SFIO TP inwestuje środki przekazywane przez PFE TP, a pochodzące ze składek uczestników pracowniczych programów emerytalnych Telekomunikacji Polskiej S.A. Portfelem SFIO Telekomunikacji Polskiej od początku zarządzał Pioneer Pekao Investment Management S.A. W najbliższych miesiącach aktywa SFIO Telekomunikacji Polskiej będą systematycznie spieniężane, a pozyskane środki będą przekazywane do portfela inwestycyjnego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej i zarządzane przez PPIM.

- Cieszę się, że ponad dwunastoletnia współpraca z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym Telekomunikacji Polskiej będzie nadal kontynuowana, chociaż w nieco zmienionej formule organizacyjnej, a środki Funduszu będą nadal zarządzane przez specjalistów z Pioneer Pekao ? mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao Investment Management oraz Pioneer Pekao TFI.

Na koniec marca aktywa Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej zgromadzone w SFIO TP wyniosły 742,7 mln zł.

Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 15,6 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

< 239180" >
Źródło Pioneer Pekao Investments. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy