Wiadomości branżowe

Nyskie zagłębiem innowacji na Opolszczyźnie

Zgodnie z wynikami piątego już „Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm” Banku Pekao, mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa opolskiego są w najlepszych nastrojach od 5 lat. Przedsiębiorcy z podregionu nyskiego są bardziej innowacyjni niż ich koledzy z podregionu opolskiego. Najbliższe lata mogą jednak przynieść zamianę ról. Mikro i mali przedsiębiorcy z

Zgodnie z wynikami piątego już ?Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm? Banku Pekao, mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa opolskiego są w najlepszych nastrojach od 5 lat. Przedsiębiorcy z podregionu nyskiego są bardziej innowacyjni niż ich koledzy z podregionu opolskiego. Najbliższe lata mogą jednak przynieść zamianę ról.

Mikro i mali przedsiębiorcy z województwa opolskiego są w najlepszych nastrojach od 5 lat. Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm dla regionu przyjął najwyższą historycznie wartość 96,3 pkt.* (wzrost o ponad 4 pkt. w ujęciu rocznym). Był nieco niższy niż średnio w kraju, gdzie wskaźnik ten zanotował 96,4 pkt. (wzrost o niecałe 3 pkt). Największymi optymistami okazali się właściciele firm z podregionu nyskiego, którzy miniony rok ocenili na 94,3 pkt. (średnia dla kraju to 93,7 pkt.), a perspektywy najbliższych 12 miesięcy na 99,4 pkt. (średnia dla kraju to 99,1 pkt.). Podobnie jak w ubiegłym roku, mniej zadowoleni są przedsiębiorcy z opolskiego, którzy miniony rok ocenili na 92,1 pkt., a perspektywy na 2015 r. na 99,6 pkt. Na wskaźnik koniunktury składa się 8 badanych obszarów, takich jak ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja branży i firmy, przychody i wynik finansowy firmy, zatrudnienie, oczekiwanie na zapłatę, dostęp do finasowania.

Mikro i mali przedsiębiorcy z Opolszczyzny są w najlepszych nastrojach od pięciu lat. W przypadku połowy badanych obszarów ich oceny są lepsze niż średnio w kraju. Przedsiębiorcy z regionu nieznacznie gorzej ocenili przychody firmy, jej wynik finansowy, zatrudnienie oraz oczekiwanie na zapłatę ? mówi Dariusz Chrastina z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Przedsiębiorcy z województwa opolskiego rzadziej niż średnio w kraju uskarżają się na bariery utrudniające prowadzenie biznesu. Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Poziom barier w województwie zmniejszył się od ubiegłorocznego badania i był niższy od średniej krajowej (2,63 pkt. vs 2,75 pkt.). Częściej niż średnio w Polsce przedsiębiorcy jako barierę wskazywali popyt na produkty lub usługi firmy, zatory płatniczy oraz dostęp do programów pomocowych dla firm.

14,4% mikro i małych firm eksportuje na Opolszczyźnie. To nieco więcej firm niż średnio w kraju, gdzie przeciętnie działalność eksportowa prowadzi 13% mikro i małych firm. Liderami eksportu w regionie są przedsiębiorcy z nyskiego: eksportuje tu co piąta firma. W opolskim odsetek ten jest zdecydowanie niższy i wynosi 11%. Eksporterzy z regionu wysoko w porównaniu z resztą kraju oceniają przychody z eksportu (108 pkt. vs. 104 pkt.).

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu Banku Pekao są innowacje. Firmy z regionu są mniej innowacyjne na tle całego kraju. 22% firm z województwa opolskiego wprowadziło w ostatnich 12 miesiącach innowacje produktowe (średnia dla kraju to 26%), a 6% innowacje procesowe (średnia to 13%). W podregionie opolskim najwięcej w regionie, 24% firm wdraża innowacje. W nyskim innowacje produktowe wdraża 19% firm, jednak prawie połowa z nich jest innowacyjnym rozwiązaniem na skalę rynku. W zakresie wdrażania innowacji procesowych, liderem jest nyskie. W nyskim wdraża je 10%, a w opolskim tylko 4% firm.

W nyskim jak i opolskim inwestuje podobny odsetek firm. Jednak, kiedy przyjrzymy się w co inwestują drobni przedsiębiorcy, pojawiają się różnice. Przedsiębiorcy z podregionu opolskiego wdrażają więcej innowacji produktowych. Nyscy właściciele firm wprowadzają mniej innowacji produktowych, ale jeśli już to zrobią to są one unikatowe na skalę rynku. Są natomiast bezwzględnymi liderami w innowacjach procesowych w regionie. Jednak, w kolejnych latach innowacyjność może stać się domeną opolskich przedsiębiorców. Już dziś, 17% przedsiębiorców z opolskiego chce korzystać z funduszy unijnych na innowacje. Wśród nyskich właścicieli odsetek ten jest niższy i wynosi 13% ? mówi Dariusz Chrastina z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Zarówno w opolskim jak i nyskim, 5% firm uważa innowacyjność za przewagę konkurencyjną. Dla porównania, średnio w kraju 6% firm buduje pozycję rynkową w oparciu o innowacyjność.

35,9% mikro i małych przedsiębiorstw inwestuje w województwie opolskim (w nyskim 37%, a opolskim 35%). To mniej niż średnio w kraju, gdzie odsetek inwestorów wyniósł 40,4%. Liczba inwestujących firm w regionie nieznacznie wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku z 33,8%, jednak daleko jeszcze do powtórki ?boomu inwestycyjnego? z 2011 roku, kiedy to ponad połowa firm w regionie rozwijała się w ten sposób.

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu były innowacje.

*Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym  50 oznacza ?dużo gorzej?, 75 ? ?gorzej?, 100 ? ?ani lepiej, ani gorzej?, 125 ? ?lepiej?, 150 ? ?dużo lepiej?.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy