Wiadomości branżowe

Możesz na mnie polegać w Banku BGŻ, czyli właściwi ludzie na właściwym miejscu

Wolontariusze Banku BGŻ mają do wyboru wiele obszarów w których mogą realizować różne działania społeczne. Każdy z pracowników sam wybiera sposób, w jaki chce pomóc innym. Co ważne pomoc ta jest bardzo skuteczna. Karolina wymyśliła, że razem z wolontariuszami z Centrali Banku BGŻ chce pomóc podczas wielkanocnego spotkania kombatantów. - Myślę,

Wolontariusze Banku BGŻ mają do wyboru wiele obszarów w których mogą realizować różne działania społeczne. Każdy z pracowników sam wybiera sposób, w jaki chce pomóc innym. Co ważne pomoc ta jest bardzo skuteczna.

Karolina wymyśliła, że razem z wolontariuszami z Centrali Banku BGŻ chce pomóc podczas wielkanocnego spotkania kombatantów. – Myślę, że  wolontariat więcej  pomógł mnie niż właściwym beneficjentom ? mówi. Była to świetna akcja integrująca grupę. Mam wrażenie,  że w tej grupie ludzie nie przypadkowo wybrali  warszawską PASTĘ i szczerze się angażowali, co przełożyło się na znakomitą współpracę ? opowiada Karolina Wilczewska, liderka akcji na rzecz Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, która na co dzień pracuje w obszarze controlingu

Do programu rozwoju pracowniczego Prestiż  co roku przystępuje 80 najlepszych pracowników Banku BGŻ z całej Polski. Pracownicy ci najpierw przez miesiąc przygotowywali i opracowywali działania społeczne dla organizacji z 4 obszarów tematycznych: pamięć i historia Polski, przedsiębiorstwo społeczne, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze wsi. A następnie zaprosili swoich kolegów z Banku do uczestniczenia w akcjach na rzecz tych organizacji.

– Nasza przygoda z wolontariatem rozpoczęła się od wspólnego przygotowania projektu pod nazwą:  ?Wesołe jest życia staruszka?. Już samo przygotowanie wniosku sprawiło, że zaczęłyśmy się zastanawiać i dostrzegać potrzeby społeczne w otaczającym nas środowisku. Postanowiłyśmy zacząć wśród osób starszych i samotnych, bo w naszym przekonaniu jest to grupa bardzo potrzebująca naszej pomocy ? powiedziała Kinga Grubich, lider wolontariatu z Oddziału Banku BGŻ w Czarnkowie

W ramach przyznanego przez Fundację BGŻ dofinansowania Kinga zdecydowała, że wraz z  pozostałymi pracownikami Oddziału z Czarnkowa zorganizują szereg zajęć aktywizujących dla seniorów, zaproszą ciekawych gości. Udało im się zaangażować ponad 50 wolontariuszy, w tym klientów Banku czy nawet dzieci z pobliskiego przedszkola. Teraz wszyscy razem dbają o seniorów w swojej okolicy. – Realizacja zadania jakiego się podjęłyśmy wymagała od nas przeorganizowania się w zespole i jeszcze bardziej efektywnego działania poza godzinami i miejscem pracy. Ale przygoda była tego warta i wciąż trwa ? dodała Kinga Grubich. 

Liderzy ? ambasadorzy wolontariatu w Banku BGŻ  organizowali projekty lokalne, akcje społeczne, angażowali się w pomoc przy opracowywaniu treści do portalu Finanse bez barier. Brali udział w lekcjach prowadzonych w ramach projektu edukacji finansowej Bakcyl.  Bank umożliwia zaangażowanie tym, którzy naprawdę chcą zmienić otaczającą ich rzeczywistość i działać na rzecz potrzebujących osób. Dając wolontariuszom małe wydawało by się wsparcie, pozwala im dokonywać istotnych zmian społecznych.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank BGŻ. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy