Biznes Gospodarka

Kryształy Przetargów Publicznych 2019

14 października, po raz jedenasty wręczono Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance podczas otwarcia XIV Forum Przetargów

Data publikacji: 2019-10-16
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Kryształy Przetargów Publicznych 2019
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

14 października, po raz jedenasty wręczono Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance podczas otwarcia XIV Forum Przetargów Publicznych.

Kryształy Przetargów Publicznych 2019 BIZNES, Gospodarka - 14 października, po raz jedenasty wręczono Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance podczas otwarcia XIV Forum Przetargów Publicznych.

11. EDYCJA NAGRODY KRYSZTAŁY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

14 października, po raz jedenasty wręczono Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance podczas otwarcia XIV Forum Przetargów Publicznych. 

– Celem Nagrody – od samego początku jej istnienia – jest promocja i upowszechnianie stosowania dobrych praktyk w dziedzinie zamówień publicznych wśród uczestników rynku zamówień, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców – mówi Elżbieta Sobczuk, redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”, organizatora nagrody .

W tegorocznej edycji zgłaszane były realizacje zakończone między 1 stycznia 2018 r. a 31 lipca 2019 r. O wyborze zwycięzców, spośród ponad 140 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła Nagrody, w której skład weszli uznani eksperci – autorytety w dziedzinie zamówień publicznych. Kapitule przewodniczyła Ewa Wiktorowska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a wśród pozostałych członków znaleźli się: mec. Zbigniew Pawlak, dr Włodzimierz Dzierżanowski, prof. Andrzej Panasiuk, mec. Grzegorz Mazurek i redaktor Elżbieta Sobczuk.

– Podejmując decyzję o przyznaniu Nagrody, Kapituła wnikliwie bada złożone przez kandydatów ankiety. Sprawdza nie tylko sam proces przygotowania postępowania, w tym warunki i kryteria oceny ofert, lecz także przebieg postępowania przetargowego od dnia jego ogłoszenia do dnia zawarcia umowy, jak również przebieg realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do treści zwartych umów. Kapituła bada więc poprawność procedury i jej zgodność z pzp oraz poprawność realizacji zadania przy poszanowaniu środków publicznych – dodaje Sobczuk. 

W tym roku Kapituła otrzymała do oceny kilkadziesiąt zadań w każdej kategorii, co spowodowało, że wybór jednego projektu w każdej z nich był niełatwy, a obrady długie i burzliwe. Wśród zgłoszonych zadań przeważały duże projekty o wielomilionowej wartości objęte dofinansowaniem ze środków UE, w tym również projekty z budżetu obywatelskiego.

Oto nagrody w poszczególnych kategoriach:

 

KATEGORIA I

Inwestycje wpływające na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2019 dla Zamawiającego otrzymało:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

za: budowę suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie.

 

KATEGORIA II

Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej.

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2019 dla Zamawiającego otrzymał: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

za: budowę nowego przebiegu Drogi Wojewódzkiej DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin.

 

KATEGORIA III

Inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2019 dla Zamawiającego otrzymała: Gmina Ożarów Mazowiecki 

za: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowa hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach, Gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2019 dla Wykonawcy otrzymała: firma ERBUD S.A.

za: budowę nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

 

KATEGORIA IV

Inwestycje z zakresu rewitalizacji przestrzeni publicznej i ochrony zabytków

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2019 dla Zamawiającego otrzymała: Gmina Miasto Płock

za: zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną.

 

NAGRODĘ HONOROWĄ Kryształ Przetargów Publicznych 2019 otrzymał Urząd Zamówień Publicznych z okazji jubileuszu 25-lecia utworzenia Urzędu jako wyraz uznania za jego wkład w rozwój systemu zamówień publicznych w Polsce poprzez szerokie propagowanie wiedzy o zamówieniach, organizowanie konferencji i działalność wydawniczą oraz dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych.

Patronat honorowy nad 11. edycją Kryształów Przetargów Publicznych objęły następujące instytucje: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

2019

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Kryształy Przetargów Publicznych 2019 BIZNES, Gospodarka - 14 października, po raz jedenasty wręczono Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance podczas otwarcia XIV Forum Przetargów Publicznych.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy