Wiadomości branżowe

Europejskie dylematy dotyczące gazu łupkowego

Teaser

Jedno z wiodących zagadnień, poruszanych podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach, stanowi energetyka. Wśród dyskusji tematycznych, poświęconych tej dziedzinie, wyróżniały się panele poruszające aktualną problematykę gazu łupkowego. Komisarz UE ds. Środowiska Janez Potočnik zadeklarował, że Unia intensywnie pracuje nad oceną kwestii środowiskowych wydobycia gazu z łupków, a Piotr WoźniakPodsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju z Ministerstwa Środowiska zapowiedział, że pierwszego komercyjnego wydobycia można się spodziewać już w kolejnym roku.

O szansach i zagrożeniach związanych z wydobyciem gazu łupkowego dyskutowano podczas sesji Gaz łupkowy ? europejskie dylematy oraz Gaz łupkowy w Polsce. O potencjale europejskich zasobów gazu łupkowego rozmawiali m.in.: Katarzyna Kacperczyk, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Piotr Litwa, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Janez Potočnik, Komisarz UE ds. Środowiska, Christoph Sikora, Regional Leader for Central Europe Dow Chemical Company, Dariusz Szwed, Członek Rady Krajowej Partii Zielonych 2004, Piotr Woźniak, Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju z Ministerstwa Środowiska. Dyskusję moderował Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001.

? To nie do Komisji Europejskiej należy decydowanie, czy gaz z łupków powinien być eksploatowany czy nie. To poszczególne kraje członkowskie decydują, jaki jest ich mix energetyczny, muszą jednak spełnić normy ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Natomiast rolą Komisji jest zapewnienie, że zasady są jasne i przewidywalne dla operatorów i innych graczy rynkowych w całej Europie (?) Komisja podejmuje ? na poziomie europejskim ? ocenę kwestii środowiskowych, aspektów energetycznych i klimatycznych wydobycia gazu z łupków, tak aby zapewnić bezpieczną i wydajną eksploatację. Oczekujemy, że w tym roku te prace zostaną zakończone. Precyzyjnie analizujemy wszelkie opcje, jakie istnieją w tej kwestii, a w procesie otwartej konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi staramy się przekonywać strony o najważniejszych i najlepszych praktykach ? zapewniał Janez Potočnik, Komisarz UE ds. Środowiska, podkreślając znaczenie przejrzystych regulacji dotyczących procesu wydobycia gazu łupkowego i zrównoważonego wykorzystania surowców energetycznych.

Podczas dyskusji zaznaczano także, że dylematy związane z wykorzystaniem gazu łupkowego nie są tylko udziałem Polski. Przed podobnymi problemami stanąć mogą także kraje, w których prowadzone są poszukiwania gazu z łupków: Wielka Brytania, Hiszpania, Węgry czy Rumunia.

O wyzwaniach związanych z gazem łupkowym na poziomie krajowym, mówiono w trakcie panelu Gaz łupkowy w Polsce z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska oraz prywatnych firm zainteresowanych wydobyciem polskich złóż. Podczas debaty poruszano kwestie planów oraz potencjału inwestorów, technologii, regulacji fiskalnych i społecznej akceptacji wydobycia gazu łupkowego w naszym kraju.

? Gdy popatrzymy przez pryzmat narzuconych na koncesję obowiązkowych robót geologicznych, czyli głównie wierceń, ale też innych prac geofizycznych, badań, testów itp., to dopóki one toczą się w sposób odpowiedni i w pełni kontrolowalny, to zmiana wykonawcy jest z punktu widzenia organu koncesyjnego (...) prawie obojętna ? mówił Piotr Woźniak, Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju z Ministerstwa Środowiska RP, nawiązując do niekorzystnego, jego zdaniem jedynie ze względów wizerunkowych, wycofania się trzech zagranicznych inwestorów z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Podsekretarz Stanu zaznaczył również, że trwa systemowy przegląd sześciu wybranych wierceń pod kątem środowiskowym, a w następnym roku można spodziewać się w Polsce pierwszego komercyjnego wydobycia gazu łupkowego.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistościświata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.

W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących EEC udział bierze około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

< 241562" >
Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy