Wiadomości branżowe

Analitycy Domu Maklerskiego mBanku: pozytywny scenariusz pozostaje aktualny, konflikt na Ukrainie głównym czynnikiem ryzyka

Dopóki napięcia pomiędzy Ukrainą, a Rosją nie wchodzą na płaszczyznę sankcji gospodarczych ich wpływ sprowadza się do lokalnych korekt indeksów, które inwestorzy mogą wykorzystać. Jeżeli za naszą wschodnią granicą nie dojdzie do eskalacji konfliktu, zdaniem analityków Domu Maklerskiego mBanku scenariusz zakładający dużą zmienność głównych

Dopóki napięcia pomiędzy Ukrainą, a Rosją nie wchodzą na płaszczyznę sankcji gospodarczych ich wpływ sprowadza się do lokalnych korekt indeksów, które inwestorzy mogą wykorzystać. Jeżeli za naszą wschodnią granicą nie dojdzie do eskalacji konfliktu, zdaniem analityków Domu Maklerskiego mBanku scenariusz zakładający dużą zmienność głównych światowych indeksów i rok ?na +5 proc? będzie się sprawdzał.

? Pomimo tego, że sytuacja na Ukrainie od dłuższego czasu pozostaje niepewna, dane ze Stanów Zjednoczonych okazały się, ze względu na pogodę, gorsze niż zakładano, a problemów nie uniknęły również europejskie firmy, marzec był udanym miesiącem dla inwestorów na większości rynków rozwiniętych i części wschodzących ? mówiMichał Marczak, szef analityków Domu Maklerskiego mBanku ? Kwiecień nie musi być gorszy. Korekty indeksów spowodowane napięciami na linii Ukraina ? Rosja można wykorzystać do kupna akcji w dłuższym horyzoncie czasowym ? dodaje.

Polska pozostaje rynkiem bardzo atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest perspektywa umocnienia złotego. Pomimo sytuacji na Ukrainie i decyzji Rosji, takich jak embargo na import mięsa, będących wynikiem zaangażowania Polski w konflikt, nasza gospodarka pozostaje w fazie ożywienia. Oczywiście wydarzenia za naszą wschodnią granicą nie pozostają bez wpływu na rynki. Ich efektem jest wypłaszczenie dynamiki wzrostu w pierwszej połowie roku. Zdaniem analityków Domu Maklerskiego mBanku przyspieszenie nastąpi w drugim półroczu, kiedy ruszą inwestycje infrastrukturalne. Lokalną specyfiką polskiego rynku pozostaje kwestia OFE. Do końca lipca Polacy, którzy chcą by część ich składek wciąż trafiała do funduszy muszą złożyć odpowiednią deklarację. Inwestorzy mogą obawiać o odsetek osób, które się na to zdecydują. Jeżeli będzie niski, OFE mogą zacząć sprzedawać akcje.

Pozytywnie rysuje się również najbliższa przyszłość na najważniejszych giełdach światowych. Eksperci oczekują odbudowania się pozytywnego momentum w gospodarce amerykańskiej oraz uruchomienia przez Eurobejski Bank Centralny dodatkowych mechanizmów płynnościowych, takich jak skup aktywów. Uspokajające dla rynku są również działania FED ? skala skupu aktywów jest ograniczana w sposób przewidywalny. Największym czynnikiem ryzyka dla światowej gospodarki pozostaje potencjalna eskalacja konfliktu na Ukrainie. Trudno przewidzieć jakie skutki miałyby ewentualne sankcje gospodarcze dla Rosji.

Inwestorzy analizujący poszczególne sektory gospodarki powinni zwrócić uwagę na paliwa. Bardzo wysokie marże rafineryjne notowane w ostatnich tygodniach nie zostały jeszcze zdyskontowane w wycenach spółek. Eksperci Domu Maklerskiego mBanku oczekują utrzymania tych tendencji na rentowności przerobu i rekomendują kupną akcji Orlenu i MOLa. W marcu w porównaniu do wzrostu indeksu MSCI EM Financials (5,5 proc w USD) stracił indeks WIG Banki (2,3 proc. w USD). Na tle konkurencji najlepiej zaprezentował się Pekao S.A.

Zaskakujący dla inwestorów może być brak reakcji spółek z sektora energetycznego na spadek notowań CO2 i cen energii na EEX. Zdaniem analityków Domu Maklerskiego mBanku największy potencjał wciąż mają Enea oraz Tauron, ale po ostatnich wzrostach obniżają rekomendację do ?akumuluj?. Trudny rok mają przed sobą spółki węglowe ? ceny węgla energetycznego i koksowego są znacząco niższe niż przed rokiem. Korzystniej wygląda sytuacja na rynku miedzi. W pierwszym kwartale roku warunki pogodowe sprzyjały spółkom budowlanym. Eksperci spodziewają się wysokiej dynamiki zysków oraz przychodów i podtrzymują i podtrzymują pozytywne rekomendacje dla spółek z tego sektora. W pierwszym kwartale dobre były również wyniki w branży deweloperskiej. Niska inflacja i odległa perspektywa wzrostu stóp procentowych to poważne wsparcie dla całego sektora. Największy potencjał wzrostu mają LC Corp, Robyg, Polnord, Capital Park oraz Echo Investment. Z kolei w sektorze przemysłowym zysk inwestorom powinny przynieść Berling, Libet, Fasing, Mercor, Ferro, Relpol, Ergis, Hydrotor, Tarczyński i Vistal. Lepiej za to unikać akcji takich spółek jak Apator, Alchemia, ACE, ZM Kania, Ropczyce, Rovese oraz Patentus. W innych sektorach warto zwrócić uwagę na TVN oraz Action. Gorsze perspektywy ma Agora, a notowania Cyfrowego Polsatu mogą być pod presją informacji o wprowadzeniu nowego pakietu telekomunikacyjnego.

W raporcie miesięcznym Dom Maklerski mBanku zmienia rekomendacje dla spółek Asseco Poland (trzymaj), Enea (akumuluj) oraz Tauron (akumuluj). 


dostarczył infoWire.pl

Źródło mDom Maklerski. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy