Tag Archives: cych

KOV rozpoczyna pierwszy odwiert na najnowszej, ukraińskiej koncesji

Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace przy pierwszym odwiercie na polu Północne Makiejewskoje, najmłodszej koncesji należącej do portfela aktywów Spółki na Ukrainie. Koncesja ta przylega do eksploatowanych już z sukcesem przez KOV pól Olgowskoje i Makiejewskoje. NM-1 będzie pierwszym odwiertem na tym polu.Północne Makiejewskoje-1Odwiert NM-1 ma zgodnie z planem osiągnąć zakładaną głębokość 2 500 m w czasie 40 dni.…

Analitycy DI BRE Banku najlepsi na rynku

Zespół analityków Domu Inwestycyjnego BRE Banku został uznany za najlepszy na rynku, w dorocznym rankingu miesięcznika Forbes. Zarządzający funduszami oceniali profesjonalizm, kompleksowość oferty jakość i przydatność raportów przygotowywanych przez analityków największych domów maklerskich w kraju. - Nasi analitycy drugi rok z rzędu zostali uznani za najlepszych w Polsce w prestiżowym zestawieniu Forbesa, na podstawie ocen zarządzających funduszami inwestycyjnymi.…

Opcja nigeryjska wygasa

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Spółka”), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu informuje, że wspólnie ze swoim większościowym akcjonariuszem Kulczyk Investments S.A. (“KI”) uzgodniły, że w najlepiej pojętym interesie obu spółek nie leży przedłużanie opcji poza jej datę wygaśnięcia – tj.…

Definicja Indeks giełdowy

Indeks giełdowy Indeks giełdowy ? wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umożliwia syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek. Indeks giełdowy jest miarą statystyczną pokazującą w jaki sposób zmieniają się ceny grupy wyselekcjonowanych spółek w określonym czasie oraz w istotny sposób wpływającą na zachowanie się inwestorów giełdowych.…
Top