Tag Archives: centrum

ECU gotowe do przyjęcia zadań regionalnego centrum gospodarki odpadami

Nawet 110 tys. ton odpadów rocznie pochodzących z gospodarstw domowych Dolnego Śląska przerobi nowoczesna sortownia odpadów komunalnych w Ekologicznym Centrum Utylizacji w miejscowości Rusko koło Strzegomia. Parametry instalacji odpowiadają wymogom nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).…

Czym jest informacja w marketingu?

Informacją marketingową jest każdy aspekt wiedzy potrzebny do opracowywania strategii marketingowych danej firmy ? jest to zawsze informacja przydatna ku temu, by zminimalizować negatywne skutki podejmowania pewnych wewnętrznych decyzji, a te za każdym razem powinny być oparte na wynikach analiz środowiskowych przekazywanych poprzez System Informacji Marketingowej.…

Oszczędzaj i nie płać podatku

Oprocentowanie lokat bankowych od pewnego czasu nie należy do najwyższych. Depozyty – zamiast pozwolić zarobić – coraz częściej tylko chronią nasze oszczędności przed utratą wartości. Nie można zapominać, że zyski z lokat uszczupla wysokość inflacji oraz 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych (tzw.…

Prywatyzacyjny impuls

Prywatyzacyjny impuls Spektakularne prywatyzacje, to impuls dla początkujących inwestorów. W okresie zapisów na akcje debiutujących dużych spółek jak PGE czy PZU, liczba zakładanych rachunków maklerskich wzrasta kilkukrotnie. Dzięki Usłudze Maklerskiej łączącej rachunek osobisty z rachunkiem inwestycyjnym, klienci MultiBanku mogą bez prowizji, przez Internet, inwestować w akcje spółek z warszawskiego parkietu.…

ING Bank Śląski obsługuje budżet Poznania

ING Bank Śląski obsługuje budżet Poznania 2010-04-20 ING Bank Śląski oraz Miasto Poznań podpisały 20 kwietnia br. umowę na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta. Poznań, obok Katowic, jest kolejną polską metropolią, która będzie korzystała z usług ING Banku Śląskiego. Jednostki Samorządu Terytorialnego to dla nas ważny sektor.…
Top